BiH nije ispunila preporuke Europske komisije za reformu javne uprave

Izvor: Dnevnik.ba Pregledano: 24 Postavljeno

Bosna i Hercegovina danas je obavijestila Europsku komisiju da još uvijek nije ispoštovala njene ranije preporuke u vezi sa usvajanjem inovirane strategije za reformu javne uprave - potvrdio je za Fenu državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan.


Podsjetio je da su dokument iz te oblasti podržali Vijeće ministara, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH, ali da bi bio finaliziran potrebno je da ga usvoje svi nivoi vlasti, odnosno Vlada Republike Srpske.


-Nažalost, podrška usvajanju ovog dokumenta u Vladi RS-a je izostala, s tim da ohrabruje najava da bi Vlada RS-a mogla usvojiti strateški okvir u narednih nekoliko tjedana – rekao je Ćuzulan, u pauzi trećeg sastanka Posebne skupštine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine, koji je u organizaciji Direkcije za europske integracije BiH održan danas u Banjoj Luci.


Zbog neusvajanja strateškog okvira za period 2018.-2022. godina onemogućena je, kaže, priprema zajedničkog akcijskog plana za provođenje reforme javne uprave.


Dodao je i da iz sličnih razloga ne funkcionira Fond za reformu javne uprave, iz kojeg se financiraju zajednički projekti institucija te da se kasni u realizaciji sredstava iz IPA fondova.


-Sve zemlje u regiji su već usvojile ovu strategiju i rade akcione planove te povlače određena sredstva iz IPA fondova, primjera radi Srbija ima 90 milijuna eura direktne proračunske podrške, a Crna Gora 40 milijuna eura – istakao je Ćuzulan.


Istovremeno, dodao je, kasni i reforma upravljanja javnim financijama, a i u toj oblasti Vlada RS-a nije usvojila predviđenu strategiju, za razliku od drugih nivoa vlasti.


-Tek kada se pridobije suglasnost iz RS-a, trebalo bi se pristupiti cjelodržavnoj strategiji upravljanja javnim financijama – rekao je Ćuzulan i dodao da su iz RS-a najavili da bi taj posao trebalo završiti u roku od šest mjeseci.


-Reforma javne uprave omogućava efikasno provođenje zakona, na dokazima zasnovane javne politike, stvaranje transparentne, korisnicima orijentirane i depolitizirane i profesionalne javne uprave – rekao je Ćuzulan i dodao da građani, investitori i poslovna zajednica u BiH predugo čekaju da uprava postane efikasnija, otvorenija, da ima efikasnije procedure i da im omogući obavljanje usluga elektronskim putem.


Dnevnik.ba


Vijesti rubrike: 
Glavne rubrike: 
Egida: 
odgovor ek
Kratki opis: 
Reforma javne uprave omogućava efikasno provođenje zakona, na dokazima zasnovane javne politike, stvaranje transparentne, korisnicima orijentirane i depolitizirane i profesionalne javne uprave – rekao je Ćuzulan.
Slike: 
dnevnik.ba
Tagovi: 
Komentiranje: 
Da
Izdvojena novost: 
NE
Vodeni Žig: 
NE
nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message