Ovo je deset principa za formiranje vlasti na nivou BiH

Izvor: Dnevnik.ba Pregledano: 29 Postavljeno

Lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović usuglasili su 10 principa za formiranje vlasti na nivou BiH, a prvi od njih je poštivanje i provođenje Općeg okvirnog sporazum za mir i njegovih 11 aneksa uključujući i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, saznaje Srna iz izvora u Sarajevu.


Izvor Srne je naglasio da se drugi princip odnosi na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje Dejtonske ustavne strukture.


Treći princip odnosi se na nastavak integracionih procesa u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH.


Lideri su usuglasili da je neophodno implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.


"U institucijama na svim nivoima vlasti osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanja vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata. Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprečavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu", peti je princip koji su usuglasili lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA.


Šesti princip predviđa da se kroz mehanizam koordinacije procesa europskih integracija u BiH intenzivno radi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom regulativom EU s ciljem ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje BiH EU, a socijalno-ekonomskim reformama usmjeriti se na rješavanje životnih pitanja u BiH.


U procesu napretka BiH ka članstvu u EU potrebno je postepeno stvoriti uvjete da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.


Izvor Srne navodi da sedmi princip predviđa da se ubrzanom izgradnjom transportne, energetske i digitalne infrastrukture, koja je od strateškog interesa za BiH i regiju, pospješi gospodarski razvoj.


U osmom principu se navodi da je potrebno intenzivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih lica, a deveti princip predviđa da se osigura nezavisnost i kompetentnost institucija pravne države za nastavak efikasne borbe protiv svih oblika ekstremizma, organiziranog kriminala i korupcije.


"Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštovanja međunarodnog prava", navodi se u desetom principu za formiranje vlasti na nivou BiH, koje su usuglasili lideri SNSD-a, HDZ-a i SDA.


U usuglašenoj izjavi o principima za formiranje vlasti na nivou BiH navodi se da su trojica lidera svjesni odgovornosti prema narodima i građanima BiH, konstatirajući da dosadašnji napredak nije dovoljan sa stanovišta potreba stanovništva, ali da predstavlja dobar temelj za dalje političke, ekonomske i društvene reforme i razvoj BiH, kao najbolji odgovor na negativne demografske trendove i odlazak mladih, kao i na potrebe izgradnje, stabilnog, ekonomski prosperitetnog i socijalno pravednog društva jednakih šansi.


"Spremni smo da formiramo i osiguramo stabilno funkcioniranje vlasti u BiH koja će nastaviti provođenje neophodnih zakonodavnih, socijalno-ekonomskih i društvenih reformi koje će se prioritetno usmjeriti na rješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana, te ponuditi odgovorno upravljanje, vladavinu prava, sigurnost i prosperitet", navodi se u usuglašenoj izjavi Dodika, Čovića i Izetbegovića.


Dnevnik.ba


Vijesti rubrike: 
Glavne rubrike: 
Egida: 
sastanak lidera SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH
Kratki opis: 
Lideri su usuglasili da je neophodno implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.
Slike: 
dnevnik.ba
Tagovi: 
Komentiranje: 
Da
Izdvojena novost: 
DA
Vodeni Žig: 
NE
Opis slike: 
Foto: Avaz
nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message