PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS OBAVJEST

Izvor: Kriminal u vlasti Pregledano: 26 Postavljeno

Jedan korumpirani i kriminalni policijski službenik pa ni njih nekoliko, neće izmjeniti na gore svoje kolege ali kada je komandir kriminalac on će da od kompletnog okružnog centra stvori kriminalni klan. A TO JE I URADIO...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS OBAVJEST

Već sam vas obavje"scaron;tavao da je načelnik sudske policije Borovčanin Danko praktično privatizovao okružni centar u Bijeljini i koristi ga na nezakonit kriminalan način kako bi za"scaron;titio interese mafije kojoj i sam pripada i prikrio mnogobrojne zločine.
U sudskim postupcima 80 0 Pr 092159 17 Pr i posebno 80 0 Pr 097548 18 Pr, dokazao sam da načelnik sudske policije sačinjava zabilje"scaron;ke sa lažiranim sadržajem, nalaže podređenima da to potpi"scaron;u, pokreće prekr"scaron;ajne postupke a službenike instrui"scaron;e kako da lažno svjedoče.
Uz dozvolu suda preslu"scaron;an je i audio snimak koji sam vam ranije dostavio a koji se drastično razlikuje od lažnog opisa Borovčanina.
Po"scaron;to je u dopisima koje sam uputio predsjedniku Osnovnog suda u Bijeljini sve detaljno opisano a prilažem ih, neću to dodatno ponavljati ovde nego samo navodim njihov popis.

- Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019. - dopis od Sudske policije kojim za svoje laži, falsifikate i krivična djela, lažno svjedočenje pred sudom u Bijeljini, tvrde da su činili po naredbi suda u Sokocu.
- SUDSKA POLICIJA NA STUBU SRAMA - sa prilozima, dostavljeno predsjednicima sudova u Bijeljini.
- 080-0-Su-19-000148 suda u Bijeljini od 14.02.2019. - reakcija na prethodni tekst.
- CRNA KNJIGA IZNAD USTAVA I ZAKONA - moj dopis Osnovnom sudu u Bijeljini i Vrhovnom sudu RS.

Jedan korumpirani i kriminalni policijski službenik pa ni njih nekoliko, neće izmjeniti na gore svoje kolege ali kada je komandir kriminalac on će da od kompletnog okružnog centra stvori kriminalni klan.
A TO JE I URADIO...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902 nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message