Strah od hirurške intervencije

Izvor: Oslobođenje Pregledano: 50 Postavljeno

Bol tokom operacije nastaje kao posljedica oštećenja tkiva izazvanog hirurškim rezom • Individualna terapija

Kada su suočeni sa hirurškom intervencijom - operacijom, jedan od najvećih strahova sa kojima se pacijenti suočavaju jeste bol. Kako je jedan od osnovnih zadataka ljekara da svog pacijenta oslobodi bola, tako anesteziolozi prilikom operacija moraju da razumiju strahove i želje svojih pacijenata.


Bol je prirodni fenomen koji upozorava na postojeće ili prijeteće oštećenje tkiva. U toku hirurške intervencije, povreda tkiva je neizbježna, a samim tim i bol koji usljed te povrede nastaje. Međutim, ovaj bol, koji nazivamo intraoperativnim, itekako je moguće predvidjeti i kontrolisati.


Činjenica da je intraoperativni bol moguće predvidjeti i kontrolisati u znatnoj mjeri rasterećuje pacijente suočene sa operacijom, koji su ionako u veoma stresnoj situaciji.


Nastanak intraoperativnog bola. Bol u toku operacije nastaje kao posljedica oštećenja tkiva izazvanog hirurškim rezom. U predjelu operativne rane, rez se pretvara u električni (bolni) signal, koji se preko perifernih nerava i kičmene moždine prenosi do moždane kore, gdje se formira konačni osjećaj bola. Reakcija na bol je individualna i svaki ga čovjek doživljava na svoj način. To je posljedica složenih bioloških, emocionalnih, psiholoških i socijalnih faktora.


Jedan od osnovnih zadata ljekara je osloboditi čovjeka od bola. Savremena terapija bola podrazumijeva individualni pristup. Terapijski protokol se podešava prema svakom pacijentu pojedinačno.


Jačina bola u toku hirurškog zahvata zavisi od mjesta i dužine rane. Izrazito jak bol je karakterističan za operacije (rezove) u predjelu grudnog koša i stomaka. Međutim, postoje i vrlo “male” hirurške intervencije praćene jakim bolom, kao što je, naprimjer, operacija hemoroida.


Uloga anesteziologa prije, u toku i poslije operacije podrazumijeva blisku saradnju sa pacijentom i razumijevanje njegovih strahova, napetosti i želja, sa krajnjim ciljem postizanja adekvatne kontrole bola. U zavisnosti od vrste anestezije, ljekari određuju i posebnu terapiju bola. Kod opšte anestezije, moguće je koristiti snažne lijekove protiv bolova.


nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message