25 godina kardiohirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla

Prva kardiohiruška operacija na otvorenom srcu u Bosni i Hercegovini urađena je u JZU UKC Tuzla u mjesecu septembru 1998 godine.

Zahvaljujući saradnji zdravstvenih institucija iz Buffala, SAD, prof. dr. Jacobu Bergslandu i tadašnjem menadžmentu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla započinje program razvoja kardiohirurgije u našoj zemlji.

Sa entuzijazmom se pristupa edukaciji kadra, te nabavci neophodne medicinske opreme nakon čega je uslijedilo formiranje  Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla na kojoj je iurađena prva kardiohiruška operacija. Od prve operacije do danas u ovoj ustanovi urađene su 9033 kardiohiruške operativne procedure.

 Na godišnjem nivou broj operacija  kontinuirano raste i danas taj podatak iznosi oko 400 operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim sudovima.

Visoka stručnost kadra kontinuirano edukovanog prvobitno tokom ratnih godina u SAD- u, a potom i u evropskim centrima, omogućava primjenu najsavremenijih metoda u dijagnostici i operativnim zahvatima po kojima je JZU UKC Tuzla prepoznatljiv u našoj zemlji i šire.

Tokom jedne kalendarske godine u Klinici za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla hospitalizira se preko 1000 kardiovaskularnih pacijenata, a ambulantnom pregledu bude potvrgnuto preko 9500 pacijenata.

Poznati smo po operativnom zbrinjavanju Bental procedure, Bajpas operacijama (revaskularizacije), operacijama na srčanim zaliscima, hiruškom zbrinjavanju predkomornog i komornog defekta, operativnom zbrinjavanju traumatskih povreda na grudnoj aorti, tretmanu u cirkulatornom arestu u hipotermiji i vaskularnim elektivnim i hitnim operacijama. Nerijetko zbrinjavamo i pacijente sa drugih kantona, što potvrđuje naše liderstvo u oblasti kardiovaskularne hirurgije.

Tokom jučerašnjeg dana, 13. 9. 2023. godine, saradnjom hiruškog tima Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju i Klinike za urologiju, urađena je srodnička transplantacija bubrega. U procesu transplantacije kao multidisciplinarni tim učestvovali su i anesteziolozi  i anestetičari Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, te zaposlenici Odjeljenja za nefrologiju Klinike za interne bolesti, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Poliklinike za transfuziologiju i Bolničke apoteke.

JZU UKC Tuzla

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU