Energijska efikasnost u fokusu novog ciklusa saradnje Vlade TK i UNDP-a (VIDEO)

Memorandumom o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), koji je danas potpisan u Tuzli, stvoreni su preduvjeti za saradnju ovih institucija s fokusom na energijsku efikasnost u narednom petogodišnjem ciklusu.

Memorandum kojeg su potpisali premijer TK Kadrija Hodžić i zamjenik rezidentnog predstavnika Razvojnog programa UN-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov kao primarni cilj ima poboljšanje efikasnosti razvojnih napora, te da odredi okvir i olakša saradnju u područjima održivog i inkluzivnog razvoja, uprave i vladavine prava i pružanja javnih usluga.

Današnjom prezentacijom Programa energetske obnove obuhvaćeno je 408 zgrada javne namjene u nadležnosti TK, a već su započete određene aktivnosti.

Više od 80 posto objekata od navedenog broja su osnovne, srednje škole i fakulteti, jedan dio se odnosi na sudove i zdravstvene ustanove, a projekat energijske obnove podrazumijeva sredstva za zagrijavanje i za rasvjetu.

-Vlada TK ulazi u sasvim novu fazu razvoja i saradnje sa UNDP-om. To podrazumijeva dva jedinstvena programa u BiH. Jedan smo danas prezentirali i radi se o energijskoj obnovi objekata javne namjene u TK, a drugi je dekarbonizacija stambenog fonda u TK – izjavio je premijer TK Kadrija Hodžić.

Prvim programom se rješava 408 javnih zgrada, koje su stare 40 do 50 godina, a premijer TK ističe da ovaj projekt podrazumijeva velike uštede za TK.

-Imamo ogromne probleme s grijanjem termoizolacijom, prokišnavanjem. Na ovaj način šest i po miliona koje smo do sada davali za energetsko zbrinjavanje ovih zgrada smanjujemo za 2.8 miliona KM godišnje – ističe Hodžić.

Ovim projektima se stupa u novu eru dekarbonizacije i zelene ekonomije te je ovo, podvukao je Hodžić, iskorak prema trendovima EU.

UNDP će pružiti tehničku podršku u izvođenju radova na 35 javnih zgrada u TK.

Projektne aktivnosti će doprinijeti provedbi UNDP-ovih klimatskih obećanja u BiH i ispunjavanju ambicioznijih ciljeva nacionalno utvrđenih doprinosa (NDC), kazao je zamjenik rezidentnog predstavnika Razvojnog programa UN-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov.

Smatra da je pored zaštite okoline i dekarbonizacije ovo dobra poslovna prilika. Naglasio je da će se kroz 4 do 5 godina sva uložena sredstva vratiti kroz uštede na energetskim računima i uštedama energije. Napomenuo je da ovaj projekat ima posebne benefite kada je u pitanju zdravstvani sistem.

Direktor CRP-a Edin Zahirović mišljenja je da je ogroman potencijal mjera koje su danas predložene.

Na objektima koji će biti predmet ovog projekta zastarjele su toplotne izolacije, stolarija je u lošem stanju, neefikasni sitemi grijanja. U strukturi mjera ovog projekta najznačajnije su, ističe Zahirović, mjere toplotne izolacije vanjskih zidova i zamjena stolarije.

Cilj projekta je doprinijeti kreiranju povoljnog okruženja za investicije u BiH u okviru kojeg je projektna komponenta povećanja mjera energijske efikasnosti u TK kroz ostvarivanje značajnih energijskih i finansijskih ušteda.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

DRUGI UPRAVO ČITAJU