18.01.2022
10 C
Tuzla

Grad Tuzla: Javni poziv za prijem sedam lica na stručno osposobljavanje

-

Pozicije na određeno vrijeme u gradskoj upravi

Gradonačelnik Grada Tuzle objavio je Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Naziv pozicije:

1.Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke ……………………………… 3 izvršioca,

  1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke ……………………………… 3 izvršioca,
  2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke ……………………………… 1 izvršilac.

Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završenog visokog obrazovanja – VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, nemaju uopće ili nemaju dovoljno radnog iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 12 mjeseci.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzla. Javni poziv je objavljen 27.04.2021. godine, a rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.

Pogledajte kompletan tekst oglasa .

Preminula je Husrefija Džaka

U dubokoj tuzi obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša voljena Džaka (rođ.Ahmedbegović) Husrefija 1947 - 2022 preminula u nedjelju, 16.01.2022. godine u...