Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju Živinice radi na bezbjeđivanja pristupa pravima i inkluzivnim socijalnim uslugama

komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju živinice radi na bezbjeđivanja pristupa pravima i inkluzivnim socijalnim uslugama

Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju u Živinicama nekoliko godina radi u svrhu ostvarivanja , unapređenja i obezbjeđivanja pristupa pravima i inkluzivnim socijalnim uslugama s ciljem stvaranja preduslova za što kvalitetnije život  kako za fokusirane grupe tako i kompletnu socijalnu  zajednicu prateći, poštujući i mijenjajući  zakonske norme.

Samo u prošloj godinu Komisija je u saradnji sa  relevantnim institucijama riješila pravo na zdravstveno osiguranje za oko 500 građana, za šta su izdvojena sredstva u iznosu od preko 65 hiljada KM u gradskom budžetu.

U prošloj godini ova Komisija održala je četiri sastanak , između ostalog bavili su se i problemom prosjačenja   djece na ulicama, kaoa nam je predsjednik Komisije  Said Čerkezović.

Poduzele su i konretne korake kada je u pitanju uključivanju djece u sistem obrazovanja a koja dolaze iz porodica čiji su članovi bili na ratištima u Siriji i Iraku.

Rješavanje stambenog pitanja sa raseljene osobe kao i socijalno ugrožene koje su bili smješteni u kolektivnim Centrima na području grada izazov je sa kojim su se uhvatili u koštac , pojašnjava naš sagovornik.

Kroz izvještaj Komisije o kojem je diskutovalo a nakon toga  prihvatilo i GV nisu definisani  mnogi drugi problemi na kojem rade institucije predstavnika iz ove Komisije.

Prema Programu rada Komsije za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Živinice za tekuću godinu predviđen je nastavak svih navdenih aktivnosti koje su pomenute kroz ovu priču , kao i edukacija djece  i mladih iz romske populacije  o značaju pohađanja škole te odabira profesionalne orjentacije, zatim ˝Borba protiv ovisnosti, kao i mnogo drugiH korisnih projekata.

Piše:Dijana Svrakić

 

 

 

 

 

rtvzivinice.tv

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU