MUP TK objavio liste kandidata koji su predloženi za obuku za kadete

Na osnovu 59. stav 3. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona- prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22),  te  člana 17. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, a u vezi sa članom 16. istog Pravilnika, nakon što je Policijski odbor MUP-a TK odlučio o svim podnesenim žalbama, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 160, čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 38 i čin „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 2, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

  1. Lista kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji su aplicirali za čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu,  koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete, lista,
  2. Lista kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „MLAĐI INSPEKTOR“ kao drugi nivo pristupanja policijskom organu,  koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete, lista,
  3. Lista kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji su aplicirali za čin „MLAĐI INSPEKTOR-KRIMINALISTIČKI VJEŠTAK HEMIJSKOG VJEŠTAČENJA“ kao drugi nivo pristupanja policijskom organu,  koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete, lista,
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU