back to top

Na Kolegiju gradonačelnika razmatran Izvještaj o stanju u prostoru grada Tuzle

Na 24. sjednici kolegija gradonačelnika Tuzle, održanoj danas u Gradskoj upravi, razmatran je Izvještaj o stanju u prostoru grada Tuzle za 2023. godinu, u kojem je navedena složena problematiku u vezi sa prostornim razvojem grada.

Grad Tuzla suočava se s nizom izazova u rješavanju zahtjeva koji se podnose nadležnoj Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Jedan od ključnih problema leži u sve većoj izgrađenosti prostora, što dovodi do kontinuiranog smanjenja građevinskog zemljišta za izgradnju.

Među glavnim prostornim izazovima ističu se posljedice dugogodišnjeg crpljenja soli koje su rezultirale devastiranim terenom, nedovršena rekultivacija područja obuhvaćenih podzemnom i površinskom eksploatacijom uglja te nedostatak adekvatnog zemljišta za formiranje privrednih kompleksa.

Osim toga, postoji problem bespravne gradnje koja dodatno otežava proces planiranja i razvoja grada, a čiji su uzroci nastanka složeni i višestruko prevazilaze aspekt prostornog uređenja i građenja, a time i nadležnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, kao i Grada Tuzle.

U 2023. godini, Grad Tuzla donio je niz odluka i zaključaka za detaljne planske dokumente na nivou grada, kao što su Zoning plan zona rekreacije “Stara Majevica“ i “Zeleni kamen”  Regulacioni plani prostornih cjelina ZBR „Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli”, “Solana Sjever” i izmjene Regulacionih planova “Kreka sjever”, “Stupine”.

Također, pokrenute su aktivnosti za preispitivanja mogućnosti smanjenje granica eksploatacionog polja „Sjeverna sinklinala“ na području grada Tuzle.

Iako su uloženi značajni napori u rješavanju prostorne problematike, izvještaj je pokazao da je neophodno nastaviti s kontinuiranim radom i angažmanom svih relevantnih aktera kako bi se uspješno riješili izazovi prostornog razvoja grada Tuzle.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU