back to top

Na Kolegiju gradonačelnika razmatran prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta za naredne tri godine

U Gradskoj upravi Tuzle održana je 33. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je razmatran prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta Grada Tuzle za period od 2025. do 2027. godine.

Ovaj dokument, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, predstavlja ključni dio Srednjoročnog okvira rashoda za navedeni period.

U DOB-u su detaljno izloženi fiskalna strategija i budžetski planovi za naredne tri godine s ciljem stvaranja što bolje strateške osnove za pripremu budžeta u srednjoročnom periodu. U skladu s odredbama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzle za period 2025. – 2027. godine temelji se na smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona, makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje, kao i revidiranim projekcijama prihoda od poreza dostavljenim od strane JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Služba za budžet i finansije Grada Tuzle pripremila je prijedlog DOB-a koji je na sjednici usvojen, te će služiti kao osnova za dalju pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova za fiskalnu 2025. godinu.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU