Tuzla vijestiVijestiNegativan demografski trend u Tuzlanskom kantonu (VIDEO)

Negativan demografski trend u Tuzlanskom kantonu (VIDEO)

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu socijalno-ekonomskog položaja starijih osoba i penzionera sa prijedlogom mjera. Analizom demografskih pokazatelja za područje TK vidljivo je da broj starih osoba iz godine u godine raste, dok se ukupan broj stanovnika smanjuje.

– Radi se o opširnom materijalu, kojeg je na zahtjev Skupštine TK izradilo resorno ministarstvo. Obrađeni su osnovni podaci vezani za analizu socijalno ekomomskog položja starijih osoba i penzionera, obrađene su osnovne demografske promjene, siromaštvo i socijalna isključivost starijih osoba, zdravstvene usluge, međunarodni i pravni okvir zaštite starijih osoba, strateški dokumenti, itd – pojasnio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

-Oglašavanje-

Kako se u Analizi navodi, demografski pokazatelji ukazuju da je i u svjetskoj populaciji došlo do ubrzanog starenja, da je u većini regiona došlo do opadanja stope ferilieta, te produženju životnog vijeka, što vodi ka smanjenju broja djece i povećanju broja starijih, navodi Džidić.

Stanje u oblasti penzionog sistema je donekle popravljeno, provođenjem Reforme penzionog sistema, ali je stanje i dalje nezadovoljavajuće zbog niskih penzija koje primaju penzioneri, naglasio je.

Utvrđeno je da nedostaju određeni pravni okviri kao i strateški dokumenti zaštite starih osoba, koji su jedna od najsiromašnijih kategorija stanovništva i najranjiviji su na socijalnu isključenost, a stanje uzrokovano pandemijom je dodatno povećalo njihovu socijalnu isključenost.

Zbog niskih iznosa socijalnih davanja za pojedina prava, te nedovoljno razvijenih usluga socijalne zaštite i stanje u ovoj oblasti također nije na zadovoljavajućem nivou.

Na području TK evidentan je i problem nedostatka ustanova za zbrinjavanje starih lica, kao i problem otvaranja privatnih ustanova za zbrinjavanje starih lica koje nemaju rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

Preporučen je niz mjera i aktivnosti koje se trebaju poduzeti, kako u institucijama TK,  tako i u institucijama na nivou gradova, općina, te na nivou Federacije BiH, kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo.

Popularno ovih dana