Negativan demografski trend u Tuzlanskom kantonu (VIDEO)

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu socijalno-ekonomskog položaja starijih osoba i penzionera sa prijedlogom mjera. Analizom demografskih pokazatelja za područje TK vidljivo je da broj starih osoba iz godine u godine raste, dok se ukupan broj stanovnika smanjuje.

– Radi se o opširnom materijalu, kojeg je na zahtjev Skupštine TK izradilo resorno ministarstvo. Obrađeni su osnovni podaci vezani za analizu socijalno ekomomskog položja starijih osoba i penzionera, obrađene su osnovne demografske promjene, siromaštvo i socijalna isključivost starijih osoba, zdravstvene usluge, međunarodni i pravni okvir zaštite starijih osoba, strateški dokumenti, itd – pojasnio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

Kako se u Analizi navodi, demografski pokazatelji ukazuju da je i u svjetskoj populaciji došlo do ubrzanog starenja, da je u većini regiona došlo do opadanja stope ferilieta, te produženju životnog vijeka, što vodi ka smanjenju broja djece i povećanju broja starijih, navodi Džidić.

Stanje u oblasti penzionog sistema je donekle popravljeno, provođenjem Reforme penzionog sistema, ali je stanje i dalje nezadovoljavajuće zbog niskih penzija koje primaju penzioneri, naglasio je.

Utvrđeno je da nedostaju određeni pravni okviri kao i strateški dokumenti zaštite starih osoba, koji su jedna od najsiromašnijih kategorija stanovništva i najranjiviji su na socijalnu isključenost, a stanje uzrokovano pandemijom je dodatno povećalo njihovu socijalnu isključenost.

Zbog niskih iznosa socijalnih davanja za pojedina prava, te nedovoljno razvijenih usluga socijalne zaštite i stanje u ovoj oblasti također nije na zadovoljavajućem nivou.

Na području TK evidentan je i problem nedostatka ustanova za zbrinjavanje starih lica, kao i problem otvaranja privatnih ustanova za zbrinjavanje starih lica koje nemaju rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

Preporučen je niz mjera i aktivnosti koje se trebaju poduzeti, kako u institucijama TK,  tako i u institucijama na nivou gradova, općina, te na nivou Federacije BiH, kako bi se stanje u ovoj oblasti unaprijedilo.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

DRUGI UPRAVO ČITAJU