Objavljen Javni poziv za korištenje mobilnih kućica na Trgu slobode u Tuzli

Turistička zajednica grada Tuzle je dana 01.11.2021. objavila Javni poziv za dodjelu na korištenje  mobilnih kućica u periodu od 09.12.2022. godine do 08.01.2023. godine, a u svrhu podrške i pomoći  sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle, sa ciljem kreiranja i obogaćivanja turističke  ponude u zimskom periodu u okviru manifestacije „Zima u Tuzli“.

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je objavljen na https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/.

Ovim Javnim pozivom prikupljaju se prijave za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“ u periodu od  09.12.2022. do 08.01.2023. godine na Trgu slobode u Tuzli.

Pravo podnošenja prijave za korištenje mobilnih kućica u periodu od 09.12.2022. do 08.01.2023.  godine imaju:

  1. a) fizička lica koja obavljaju samostalne djelatnosti (obrtničke1, ugostiteljske djelatnosti)  registrovane na području grada Tuzle, kod nadležnog organa za registraciju djelatnosti u  Gradskoj upravi Tuzla i koji registrovanu djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje, a u vezi  sa pripremom i posluživanjem hrane i pića, te

  2. b) privredna društva (d.o.o.) koja su registrovana na području grada Tuzle, za obavljanje  djelatnosti ugostiteljstva, odnosno priprema i posluživanje hrane i pića.

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti fizička lica bez registrovane samostalne djelatnosti u oblasti  ugostiteljstva i poduzetništva, kao ni subjekti koji imaju status: javne ustanove, javnog preduzeća,  organizacije civilnog društva i druga pravna lica.

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama lično ili poštom u  Turističku zajednicu grada Tuzle na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TUZLE

Ul. Soni trg broj 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za učešće u manifestaciji „Zima u Tuzli“

Javni poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 14.11.2022. do 16:00 sati.

Pored toga, objavljen je i Javni poziv za odabir partnera za organizaciju i realizaciju muzičkog dijela  programa manifestacije „Zima u Tuzli“ 2022/2023, čija kompletna dokumentacija je dostupna na:  https://tztz.ba/ba/javni-pozivi/

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u oba javna poziva mogu se dobiti u Turističkoj  zajednici grada Tuzle na broj telefona: 035 257 499.

Foto: Una storia

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU