Počeo upis u srednju Hemijsku školu u Tuzli – Pet atraktivnih stručnih zvanja čeka na vas

I ove godine menadžment srednje Hemijske škole pripremio je pet atraktvnih smjerova stručnih zvanja za sve učenike završnih razreda osnovnih škola

Kao i prethodnih, tako su i ove godine posebnu pažnju obratili da učenici po završetku srednje škole sa ovim stručnim zvanjima imaju mogućnost dalje naobrazbe ali i da ukoliko to žele mogu odmah zasnovati radni odnos.

-Oglašavanje-

U školskoj 2021/2022. godini, Škola vrši upis u sljedeća stručna zvanja:

Hemijsko tehnološki tehničar;

– Hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji;

– Hemijski tehničar – mikrobiolog;

– Hemijski tehničar – nutricionist;

– Grafički tehničar – WEB dizajner.

Upis se odvija u dva roka i to:

  • Prvi upisni rok od 7.6. do 11.6.2021 godine od 8 do 14 sati
  • Drugi upisni rok od 14.6. – 18.6. 2021 g. u vremenu od 8 do 14 sati
  •  

Potrebni dokumenti za upis su slijedeći:

  • Zahtjev za upis,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Svjedodžba o završenom IX razredu,
  • Uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
  • Uvjerenje o polaganju eksterne mature,
  • Druga dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis u prvi razred (posebna diploma, diplome za postignuti uspjeh na takmičenjima iz predmeta relevantinih za struku, pripadnost boračkoj populaciji).
  • Medicinska dokumentacija ukoliko se radi o učenicima sa fizičkim i/ili psihičkim poteškoćama.

(*** Potrebno je da učenik popuni izjavu o vjeronauci i izjašnjavanju o nazivu predmeta za jezik i književnost).

Inače, JU mješovita srednja hemijska škola Tuzla, je tehnička, četverogodišnja škola sa dugom tradicijom u obrazovanju kadrova iz oblasti hemijske struke.

Od tradicionalnih zvanja, poseban akcenat Škola stavlja na obrazovanje hemijsko tehnoloških tehničara, hemijskih tehničar u farmaceutskoj proizvodnji i hemijskih tehničara – mikrobiologa.

Prateći zahtjeve tržišta rada, koji su uslovljeni širenjem obima djelatnosti, Hemijska škola Tuzla je stekla status mješovite škole. Već duži niz godina pored osnovnih zvanja iz oblasti hemijske struke, Hemijska škola Tuzla obrazuje učenike i vanredne polaznike i za izrazito atraktivna stručna zvanja  a to su Grafički tehničar – WEB dizajner i Hemijski tehničar – nutricionist.

Pored mogućnosti nastavka školovanja na prestižnim visokoškolskim ustanovama, sticanje diplome, učenicima je omogućeno jednostavno i brzo zaposlenje u proizvodnom sektoru, fabrikama/proizvodnim pogonima, laboratorijama, farmaceutskim kompanijama, štamparijama, preduzećima koja se bave grafičkim dizajnom ali i u privatnim poliklinikama.

Diplome su uz odgovarajuću nostrifikaciju priznate u Evropskoj uniji ali i drugim zemljama širom svijeta. Nastava se odvija po najvišim standardima obrazovanja i kontinuirano je podložna obrazovnim reformama, kadrovskoj, tehnološkoj i materijalnoj nadogradnji.

Dragi maturanti – Dobro nam došli!

DRUGI UPRAVO ČITAJU