back to top

Početak radova na sanaciji puteva u lokalnim zajednicama Požarnica, Kiseljak, Solina, Batva, Bukinje i Kreka

U mjesecu junu služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je započela radove na sanaciji puteva i putne infrastrukture na području grada Tuzla. Trenutno su u toku radovi na asfaltiranju puteva prema Kolimeru u MZ Požarnica dužine 300m, Ivići – Bokavići u MZ Kiseljak dužine 196m, te u naselju Gradovrška pored stadiona MZ Solina dužine 335m.

Također, počeli su radovi na sanaciji puteva u ulicama: Batva, 2 LOT-a u MZ Batva dužine 600m, Bukinje – Lipnica MZ Bukinje dužine 500m, Zvonka Cerića MZ Kreka dužine 500m.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavlja sa radovima na održavanju putne infrastrukture, iskoristeći povoljne vremenske uslove za unapređenje sigurnosti i kvalitete života građana Tuzle.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Izvor: ( rtv7.ba / eNovosti.ba )

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU