04.12.2021
10 C
Tuzla

Potvrđeni stavovi da Sindikat Rudnika Kreka izlazi iz svojih nadležnosti

-

Kantonalni sud u Tuzli ukinuo je odluku o prekidu rada i utvrđivanju liste radnika RU „Kreka“ koji se upućuju na prekid rada.

Ovim je uvažena žalba RU „Kreka“ na sudsko Rješenje doneseno u postupku koji je pokrenula Sindikalna organizacija rudnika. 

Kako se navodi u saopćenju RU “Kreka”, Rješenjem Kantonalnog suda ponovo su na snazi Odluka o prekidu rada za radnike RU „Kreka“  od 30. jula 2021. i Odluka od 12. augusta 2021. godine o utvrđivanju liste radnika rudnika  koji se upućuju na prekid rada.

U obrazloženju presude Kantonalnog suda se navodi da je Općinski sud Tuzla pri donošenju Rješenja propustio utvrditi legitimitet Sindikalne organizacije RU „Kreka“ za pokretanje postupka  pred sudom, odnosno podnošenje prijedloga za utvrđivanje mjere osiguranja uime zaposlenika na koje se navedene odluke odnose.

Ovim su, kako se navodi iz uprave Rudnika,  potvrđeni stavovi RU „Kreka“ da Sindikalna organizacija u pravilu izlazi iz nadležnosti i djelokruga svoga rada te organizujući nedozvoljene štrajkove i proteste, opstruirajući procese reorganizacije RU „Kreka“ u dosta slučajeva uzima ulogu advokata, menadžera, ministara, premijera i političara.

– Nažalost, nezakonitim potezima Sindikata, šteta RU ‘Kreka’ je već pričinjena, a negativne posljedice svi uposlenici ovog rudnika već trpe. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla predmet se vraća Općinskom sudu Tuzla na ponovni postupak u kojem će, imajući u vidu primjedbe iznesene u vezi sa legitimitetom Sindikalne organizacije RU ‘Kreka’, donijeti novu Odluku zasnovanu na zakonu, odgovarajućim činjenicama i pravnim razlozima.

Pozivamo uposlenike RU „Kreka“ da ukoliko smatraju da su im prava iz radnog odnosa uskraćena, ista potraže na sudu bez posredovanja Sindikalne organizacije, a Sindikalnu organizaciju pozivamo da finansijski podrži tužbe radnika, kaže  se u saopćenju RU “Kreka”.

U toku sanacija puta na tri lokaliteta u tuzlanskom naselju Nikolići

U tuzlanskom naselju Nikolići, u sklopu projekta interventnih i sanacionih radova, Služba Civilne zaštite Tuzla posljednjih dana vrši sanaciju puta na tri lokaliteta. Riječ je...