TK INFORaspoređena sredstva za subvenciju prijevoza za djecu, učenike i studente u TK

Raspoređena sredstva za subvenciju prijevoza za djecu, učenike i studente u TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za subvencije za djecu, učenike i studente u ukupnom iznosu od 999.400 KM.

Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).

-Oglašavanje-

Raspored sredstava izvršen je na osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovim pratiocima.

Kriteriji su broj djece, učenika i studenata i pratioca u 2021. godini, utvrđene cijene troškova prijevoza za korisnike i njihove pratioce na bazi mjesečnih potreba mjesno nadležnih centara za socijalni rad.

Popularno ovih dana