back to top

Razmatran prijedlog Oluke o opterećenju zemljišta pravom građenja za Poslovnu zonu “Kreka Sjever”

Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatran je prijedlog Odluke o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovna zona “Kreka Sjever” u Tuzli, putem javnog nadmetanja – licitacije.

Ovaj korak predstavlja važan dio strategije razvoja grada, budući da će se putem javnog nadmetanja odabrati najpovoljniji ponuđači za dalje korake u procesu izgradnje.

S ciljem privlačenja novih investitora i otvaranja novih radnih mjesta u gradu Tuzli, u sklopu ovog postupka, na licitaciji će biti ponuđene četiri nekretnine u Poslovnoj zoni “Kreka Sjever”, površine oko 3000 kvadratnih metara svaka. Početne tržišne cijene ovih parcela kreću se oko 35 konvertibilnih maraka sa PDV-om po kvadratnom metru.

Nakon razmatranja i usvajanja ove odluke od strane Gradskog vijeća, Komisija, koju će imenovati Gradsko vijeće, imat će zadatak utvrditi najpovoljnije ponuđače na osnovu javnog oglašavanja i licitacije. Oglas će biti otvoren 15 dana, nakon čega će se provesti sam postupak licitacije.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU