02.12.2021
10 C
Tuzla

Sjednica Gradskog vijeća Tuzla putem Zoom aplikacije

-

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u TK

Zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na 28. vanrednoj sjednici održanoj 22.10.2021. godine usvojila naredbu sa novim mjerama i preporukama, uključujući i one, koje se odnose na zabranu okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru na području Tuzlanskog kantona.

Sagledavajući trenutnu znatno pogoršanu higijensko-epidemiološku situaciju, prema kojoj je evidentan stalan porast parametara vezanih za pandemiju uzrokovanom koronavirusom-COVID 19 (značajan porast pozitivnih na COVID-19, hospitaliziranih pacijenata i umrlih na području grada Tuzla, Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na vanrednoj sjednici održanoj 27.10.2021. godine, odlučio da se deseta redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla zakazana za 28.10.2021. godine, NEĆE održati u sali za sjednice Gradskog vijeća.

Kolegij Gradskog vijeća je u skladu sa članom 81.a Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 9/17, 2/18, 8/19, 3/20, 7/20, 2/21, 3/21 i 6/21), donio zaključak, da se zakaže i održi vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla uz korištenje informaciono-komunikacionih sistema (ZOOM aplikacije), i to u četvrtak, 28.10.2021. godine u 10 sati.

Federalna vlada i rudari postigli dogovor, Andelija ostaje direktor EP

 Vlada Federacije BiH danas je postigla sporazum sa Sindikatom radnika rudnika u FBiH, kojim se ispunjava 11 od ukupno 13 zahtjeva rudara. Federalni ministar energije, rudarstva i...

Preminuo je Salih Tučić