Gradačac: Za 16 bh. poljoprivrednika i preduzeća 1,25 miliona KM bespovratnih sredstavagradačac: za 16 bh. poljoprivrednika i preduzeća 1,25 miliona km bespovratnih sredstava

Projekat EU4AGRI je 7. decembra 2020. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 15. februara 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih 227 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI. Preliminarna lista je objavljena 12. avgusta 2021. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora. Krajni rok za podnošenje prigovora je 20. avgust 2021. godine.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je analizirala prigovore i donijela zaključke na podnesene prigovore.

Finalna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova.

Naziv podnosioca prijave Grad/opština Odabrana prijava
SPD Sančo Orašje DA
MK-company Modriča DA
Nikola Stajić Bijeljina DA
PZ Gvozno Kalinovik DA
Farma Podhum Livno DA
Adnan Durmišević Gradačac DA
Poljoprivredna djelatnost Braća Suljići Gračanica DA
Esad Medžiković Odžak DA
Jovo Stević Modriča DA
Investor Ilijaš DA
Agro prele Srbac DA
Farma Mehić Sanski Most DA
Farma Bego Sanski Most DA
Agrofood Bratunac DA
Ivkić Orašje DA
Munja Gračanica DA

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu:

Redni broj  prijave prema vremenu zaprimanja Naziv podnosioca prijave Grad/opština Odabrana prijava
1. Nebojša Bjelošević Brčko NE
2. Merima Muhedinović Ključ NE
3. Koko Travnik NE
4. Farma Bilajbegović Sanski Most NE
5. Kasim Ganić Vareš NE
6. Sejo Čelić NE
7. Darko Komerc Laktaši NE
8. Ševkija Hrvo Pale NE
9. Farma Kandzic Sanski Most NE
10. Farma Safee Sanski Most NE
11. Imamović Neđad Visoko NE
12. Sabir Music Brčko NE
13. Mate Milas Posušje NE
15. Ranc Inota Kiseljak NE
17. PP Amina Visoko NE
18. Javni prevoz stvari Lazic Prijedor NE
19. Agrilogistica MWK Novi Grad NE
20. Jugoslav Starčević Doboj NE
21. Jasmin Velić Novi Grad NE
22. Agro-vis Kalesija NE
23. Green Life Šamac NE
24. OPZ Zlatna kap Tešanj NE
25. Hacienda de la vida Kiseljak NE
26. Oruć Šerif Derventa NE
27. Marko Bizic Kozarska Dubica NE
28. Zelengaj Gradoška NE
29. MM Mostar NE
30. Ligno komerc Kozarska Dubica NE
32. Piloni preradarstvo Gračanica NE
33. Linija voća Brčko NE
34. Eko plast Žepče NE
35. Plamenko Đukić Oštra Luka NE
36. Ahmed Čolić Nevesinje NE
37. Mirza Hasanić  Tešanj NE
38. Semić Visoko NE
40. Koka-kik Čelinac NE
41. Milan Teodorović Šamac NE
42. MaxiVita Gradačac NE
43. Farma Babić Prijedor NE
44. Gas-petrol Brčko NE
45. Hrvić Sulejman Tešanj NE
46. SD Voće Vela Zavidovići NE
48. Poljoprivredna djelatnost SH Tešanj NE
49. Osman Kanurić Bosanska Krupa NE
50. Ibragina farma Bosanska Krupa NE
51. Pamuković Adnan Gradačac NE
53. PD Dzera Visoko NE
54. Farma Cajto Kalesija NE
55. IPP Farma Ribarići Ilijaš NE
56. Dukić Orašje NE
59. Farma Burzić Ključ NE
60. Bufalo Trade Brčko NE
61. Laktal Tomislavgrad NE
62. Agron Brčko NE
63. Zlatno polje Goražde NE
64. Marinko Katić Odžak NE
65. Farma Dizdarević Cazin NE
66. Farma Brkići Velika Kladuša NE
67. Plantaža Stojnić Gradiška NE
68. Farma Gavrilović Kozarska Dubica NE
69. Miodrag Simić Bijeljina NE
71. Farma Vučkovac Gradiška NE
72. Braća Pavlović Šamac NE
73. Mile Bajalica Banja Luka NE
74. Agroherc Organic agriculture Mostar NE
75. Slađana Tadić Banja Luka NE
76. Poljoprivredna djelatnost Leovac Domaljevac-Šamac NE
77. Brazda Bijeljina NE
78. Simić Agro Line Modriča NE
79. Dobrila Gvero Glamoč NE
80. Saša Božić Pelagićevo NE
81. Milijan Dukić Gradiška NE
82. Rds Prom Mostar NE
83. Edib Pašić Kiseljak NE
84. Hannen/Nostalgija Zenica NE
85. PG Dragomirović Srđan Srbac NE
86. Bečejac Gradačac NE
87. Gordana Koprivica Kalinovik NE
89. Farma Šarčević Sanski Most NE
90. Dragan Čabrić Šekovići NE
91. Farma za tov pilića T&H Visoko NE
92. Agro Mašić Gradačac NE
93. Zuca Cazin NE
94. PD Farma Simeunović Istočno Sarajevo NE
95. Peradar Kraljevice 7 NE
96. Jasmin Helić Gračanica NE
97. Novalić Gradačac NE
98. Murić Ljubuški NE
99. PD  Samil Čaplja Tešanj NE
100. Sadija Konjić Lopare NE
102. Piric Vahid Gradačac NE
106. Dingospo Visoko NE
107. Fruit Eco Gradiška NE
108. Enta Visoko NE
109. PD Zivkovic Agro Orašje NE
110. M-TIFA Vitez NE
111. Nedo Mikić Šamac NE
112. Goran Marijanović Teslić NE
113. Drago Novaković Brčko NE
114. Midhat Agić Koraj Čelić NE
115. Fatima Medić Ilijaš NE
116. Miroslav Petrović Gradiška NE
117. Eco Tag Brčko NE
118. BerBo Gradiška NE
119. Ilija Galić Kupres NE
120. Samir Mukača Fojnica NE
121. PP Bitić Visoko NE
122. Pavo Planinic Čitluk NE
123. Ismet Mrndić Novo Sarajevo NE
124. Hasan Niksic Konjic NE
125. Miladin Lazarević Bijeljina NE
126. Hasan Dolić Velika Kladuša NE
127. PD Agroplod Rogatica NE
128. Amir Delić Gradačac NE
129. Dragan Vuković Travnik NE
130. OPS DS i Farmer Bužim NE
131. Kokić Muhamed Donji Vakuf NE
132. Farma Selmanović Kalesija NE
133. Vaso Milić Trebinje NE
134. Farma Han Ploča Kiseljak NE
135. Bratić Komerc Bileća NE
136. Azbina Đidić Zenica NE
137. Poljoprivreda Mujić Gornji Vakuf NE
138. OPZ Srebrenica Srebrenica NE
139. Kokofarm Visoko NE
140. Asim Kumalić Sanski Most NE
141. Hifa Tank Tešanj NE
142. Miloš Tubuć Kozarska Dubica NE
143. Granada Banja Luka NE
144. Koka Promeks Visoko NE
146. Mujo Muratović Živinice NE
147. Amir Čičkušić Živinice NE
148. Ranč – Grmeč Bosanski Petrovac NE
149. Agros Rogatica NE
150. Mirko Lale Lukavica NE
151. Fahd Bihać NE
152. MDH Ključ Ključ NE
153. Farma LUG-MB Doboj Istok NE
154. Predrag Sekulić Šamac NE
155. Đopa Haris Bugojno NE
158. Miralem Dupovac Hadžići NE
159. Milorad Vujanić Banja Luka NE
160. Livač Laktaši NE
161. Aleksandar Đurić Doboj NE
162. Kevra Čelić NE
163. PD Voćnaci Ivanović Orašje NE
164. Plant Tuzla NE
165. Dražen Šteković Novi Grad NE
166. Osman Buro Zenica NE
167. Mustafa Bošnjaković Zavidovići NE
169. Hafa Javrić Zavidovići NE
170. Jovo Gužvić Srbac NE
171. Klas Pervan Žepče NE
172. Milan Kočić Gradiška NE
173. Asif Jusufbegović Konjic NE
174. Alfamix Donji Žabar NE
175. Zijo Doboj Istok NE
176. Pucan Sarajevo NE
177. Boris Bosankić Brčko NE
178. Bagarić Bugojno NE
179. Matej Župarić Orašje NE
180. Drago Čuljak Ljubuški NE
182. Stanko Lukenda Grude NE
183. Agroprevoz Brčko NE
184. Savo Čančar Foča NE
186. Ermo Bužim NE
187. Milena Ćuvrk Kozarska Dubica NE
188. Mivas Milk Berkovići NE
189. Brano Mitrović Bijeljina NE
190. Eko Vagan Glamoč NE
191. Dominant Čapljina NE
192. Farma Tatarević Sanski Most NE
193. Perica Sailović Šamac NE
194. Bio Organik Milići NE
195. Radomir Golić Doboj NE
196. Farma Eko-Milk Ključ NE
197. Dragomir Đurović Sokolac NE
198. Agro Kostič Brčko NE
200. Ristić Savo Pelagićevo NE
201. PZ Sasvim prirodno  Milići NE
202. Stanko Sarić Bosansko Grahovo NE
203. Zijad Smajić Lopare NE
204. Kumin Nevesinje NE
205. Petar Gavrić Ugljevik NE
206. Vlastimir Usorac Prnjavor NE
207. Martić Brčko NE
208. Mirjana Bukva Banja Luka NE
209. Bašo Velika Kladuša NE
210. Bojkanović Tomislavgrad NE
211. Milkfarm Sanski Most NE
212. Zoran Stankić Bijeljina NE
213. Jovan Mitrović Bijeljina NE
214. Pilce Milići NE
215. Trgovet Gradiška NE
216. Stevan Perković Bijeljina NE
217. Đeno Gold Orašje NE
218. Agromont Rogatica NE
219. Dragiša Mišić Bijeljina NE
220. Antun Jović Orašje NE
221. Ishab Fazlović Brčko NE
222. Mons-produkt Teslić NE
223. Terra Natura Čitluk NE
224. Mamex Bijeljina NE
225. Agrostok Donji Žabar NE
226. Farma Fea Sanski Most NE
227. Babić SC Cazin NE
228. Ogi voće Gradiška NE
229. Željko Jovanović Ugljevik NE
230. ZZ Agroobjeda Orašje NE
231. Oskar Novi Travnik NE
232. Farma Brkić MG Novi Grad NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

Izvor: OVDJE

www.b1tv.ba

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena 0 / 5. Brojanje glasova: 0

Još uvijek nema glasova. Ocijenite prvi!

Pošto vam se svidio članak molimo da ga podijelite

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam se nije svidio sadržaj. Možete li nam reći zašto?

Pomozite nam da unaprijedimo sadržaj!

Recite nam kako možemo unaprijediti ovaj sadržaj

Una
Unahttps://eNovosti.ba
Una je mlada multimedijalna novinarka u medijima TNT Grupacije. Prati najnovije vijesti iz Tuzle i ostalih gradova.

DRUGI UPRAVO ČITAJU