back to top

Konkurs- NAJMLAĐI ZA VODE I ZNAČAJ ZA OKOLINU 2023 – Radio Gračanica

Rok dostave radova: 17. mart 2023. godine

Tema: „Podzemne vode: Učinimo nevidljivo vidljivim“povodom 22. marta – Svjetskog dana voda

Ciljna skupina:Učenici osnovnih škola sa područja Grada Gračanica

Cilj konkursa:Poticanje učenika i nastavnika na kreativan pristup učenju i prezentaciji nastavnog gradiva iz područja prirodnih nauka vezanih uz temu očuvanja voda i okoliša, uticaja čovjeka na prirodne potencijale i resurse kao generatora očuvanja bioraznolikosti i vodnih resursa uz podizanje svijesti o nužnosti aktivnog djelovanja i uključivanja svakog pojedinca u očuvanje prirodnih resursa našeg grada i uopšteno Bosne i Hercegovine za buduće generacije, te razvijanje solidarnosti i humanog odnosa prema svim živim bićima u pogledu dostupnosti i potreba za kvalitetnom vodom

Dostava radova:

Lično u upravu preduzeća JP „Vodovod i kanalizacija“ doo Gračanica, Skver bb, 75320 Gračanica ilipreporučenom poštom.

Proglašenje nagrađenih radova:17.mart 2023. godine

Podjela nagrada: 22.mart 2023. povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2023. godine

Pozivamo učenike i nastavnike osnovnih škola da se uključe u raspisani konkurs JP „Vodovod i kanalizacija“ doo Gračanica pod nazivom „Najmlađi za vode i značaj za okolinu 2023 sa temom Svjetskog dana voda 2023. „Podzemne vode:Učinimo nevidljivo vidljivim“čiji radovi trebaju obraditi pitanja i dati odgovore na slijedeće teme:

 • zašto je voda važna za život na Zemlji?
 • zašto je voda potrebna čovjeku?
 • šta su klimatske promjene?
 • kako klimatske promjene utječu na čovječanstvo i ekosustave (migracije ljudi, katastrofe i štete, bioraznolikost i dr.)?
 • mogu li klimatske promjene izazvati poplave i humanitarne krize?
 • koje posljedice mogu nastati i kako se možemo pripremiti za to?
 • koje su posljedice poplava (onečišćenja voda, zaraze, problemi s pitkom vodom i sl.)?
 • utječe li čovjek na klimatske promjene (na koje načine)?
 • može li se čovjek prilagoditi klimatskim promjenama?
 • može li čovjek smanjiti svoj utjecaj na klimatske promjene i kako ?
 • može li čovjek promijeniti svoje navike u potrošnji vode?
 • kako možemo racionalno koristiti vodu i štedjeti vodu u domaćinstvu/školi?
 • ko i kako onečišćuje vode i okoliš?
 • otpadna voda nije otpad?
 • na koje načine možemo otpadnu vodu pročistiti u domaćinstvu/školi i ponovo je upotrijebiti (primjenjiva inovativna rješenja i ideje)?
 • kako možemo reciklirati vodu i ostali otpad (smanjenje uticaja čovjeka na okoliš)?
 • kako možemo koristiti bunare, česme i zapuštene izvore vode (u nedostatku vode)?
 • možemo li skupljati i koristiti kišnicu u domaćinstvu?
 • možemo li uticati na javnost u pogledu veće upotrebe pitke vode iz slavine i tako smanjiti upotrebu plastike (smanjiti kupovinu vode u plastičnim bocama)?

Učenički radovi se mogu dostaviti prema propisanim KATEGORIJAMA i KRITERIJIMA od 17. februara 2023. do 17. marta 2023. godine lično u prostorijama preduzeća ilipreporučeno poštom na adresu:

JP „Vodovod i kanalizacija“ doo Gračanica,

Skver bb, 75320, Gračanica za raspisani konkurs pod nazivom

„Najmlađi za vode i značaj za okolinu 2023“

 sa ovogodišnjom temom Svjetskog dana voda

Groundwater: Making the Invisible Visible“ – „Podzemne vode: Učinimo nevidljivo vidljivim“

Radove treba dostaviti u printanom obliku (originalnoj formi rada) ili digitalnom obliku (CD, DVD, USB) za kategorije i radove gdje je to navedeno.

Prijave pristigle izvan navedenog roka nećemo uzeti u razmatranje.

Prijavljeni projekti trebaju biti u skladu sa radnom temom Svjetskog dana voda 2023. „Učinimo nevidljivo vidljivim“sa naglaskom na navedene proširene teme te se mogu izraditi i dostaviti u sljedećim KATEGORIJAMA I KRITERIJIMA KONKURSA:

 1. EDUKATIVNI MATERIJAL– razni kalendari, leci, stripovi, edukativne igre, brošure i sl.
 2. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ILI EDUKATIVNE RADIONICE– dostava materijala o provedenim istraživačkim projektima ili edukativnim radionicama obuhvata:
 3. opis projekta na najviše 5 stranica formata A4 teksta (istaknuti: ciljeve, sudionike, tok projekta, rezultate i zaključak)
 4. priloge s opisom (fotografije, video zapis, tablice i drugo). Pojedina škola može dostaviti samo jedan istraživački projekt ili edukativnu radionicu. Prednost u ocjenjivanju će imati projekti koji se ističu svojom inovativnosti te koji su svojim rezultatima unaprijedili spoznaje i podigli svijest šire zajednice o racionalnom korištenju voda, rezultirali pozitivnim promjenama u zajednici, potaknuli učenike i zajednice na promjene i stavljanje u funkciju vodnih resursa i potaknuli recikliranje voda, smanjili onečišćenje voda i pojačali korištenje vode iz slavine, doprinijeli zaštiti voda i okoliša.

 

 1. LIKOVNI RADOVI

Pojedina škola može dostaviti najviše do 3 izabrana likovna rada u zadanoj temi koje treba dostaviti u originalnoj izvedbi.

Radovi mogu biti u raznim tehnikama crtanja i materijalima.

Svaki rad na poleđini obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • šifra učenika
 • razred
 • podatke nastavnika (ime i prezime, zvanje-titula, kontakt telefon, email adresu)
 • naziv i adresu škole.

 

 1. SLOGAN I PJESMICA– učenički literarni radovi s navedenim temama u formi slogana ili pjesmica.

Pojedina škola može dostaviti do 5 izabranih slogana i 3 pjesmice. Svaki rad na poleđini obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • šifra učenika
 • razred
 • podatke nastavnika (ime i prezime, zvanje-titula, kontakt telefon, e-mail adresu)
 • naziv i adresu škole.

 

 1. KRATKI SPOTOVI– video zapisi poruka ili kratkih spotova/pjesmica (do 2 min) s porukama vezanim uz navedene teme. Pojedina škola može dostaviti po jedan video zapis poruke i kratkog spota u digitalnoj formi (CD, DVD, USB). Prednost u ocjenjivanju imat će radovi koji su autorsko djelo učenika i njihovog mentora (tekst, koreografija, muzika i drugo).

 

Mješovita komisija (nastavnici iz OŠ i zaposlenici JP“Vodovod i kanalizacija“doo) će pristigle prijave i radove ocijeniti uzimajući u obzir jedinstvenost projekta, inovativnost, glavnu poruku i cilj projekta, uspješnost edukacije i podizanja svijesti o očuvanju voda, uključenost učenika u projekt, efekt projekta na širu zajednicu te druge elemente važne za ukupni edukativni efekt projekta.

Svi sudionici konkursa biti će obaviješteni o rezultatima pisanim putem, a rezultati će biti objavljeni i na web stranici preduzeća.

Dodatne informacije i pitanja u vezi konkursa (kriterija, kategorija, dostave radova, forme rada i sl.) možete dobiti na mob. 061/814-642 u vremenu od 8 do 15 sati radnim danom te upitom na e-mail info@vodovodgracanica.ba; vod.kan@bih.net.ba

Po tri (3) nabolje ocijenjena rada će biti novčano nagrađena.

(Po tri iz svake kategorije – Ukupno 15 nagrada).

Nagrađeni radovi će biti objavljeni i prezentirani putem radio Gračanice, i drugim glasilima, te biti izloženi u foajeu BKC-a u periodu od 21.03. do 23.03.2023 godine.

 Manifestacija proglašenja pobjednika i dodjela nagrada će biti upriličena u foajeu BKC-a, 22.03.2023 godine u 1300 h.

NAPOMENA:Interna dostava radova se odvija po školama, dok se (3) tri najbolja rada ispred svake škole dostavljaju na adresu JP“ViK“doo Gračanica, nakon čega će komisija za ocjenjivanje radova odabrati po svim kategorijama po (3)tri najbolja rada, koji će biti adekvatno nagrađeni.

 


radiogracanica.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU