Održana radionica sa predstavnicima mjesnih zajednica na temu fasilitacije i održavanja foruma građana –

Danas je u Multimedijalnoj sali održana radionica za predstavnike mjesnih zajednica sa područja grada. U pitanju je radionica koja se odnosi na neprojektne mjesne zajednice a podrazumijeva IT edukaciju i kancelarijsko poslovanje te održavanje foruma građana.

održana radionica sa predstavnicima mjesnih zajednica na temu fasilitacije i održavanja foruma građana –

Prema operativnom planu za implementaciju Vizije mjesne zajednice, koja je usvojena na Gradskom vijeću, a predložena od strane UNDPa (projekt Jačanje uloge MZ u BiH), predviđena je obuka za mjesne zajednice koje nisu ušle u pomenuti projekat kako bi se pozitivni efekti projekta prenijeli i na neprojektne mjesne zajednice.

Osim pomenute edukacije, operativnim planom je predviđeno uređenje kancelarija za rad Vijeća mjesnih zajednica, opremanje kancelarija namještajem, uvođenje službenih e-mail adresa i dr.

Tokom radionice razgovaralo se i o forumu građana kojeg su mjesne zajednice dužne održavati najmanje jedanput u toku godine. Forum je novi oblik učešća građana u vršenju vlasti koji je definisan i Statutom Grada Gračanice kako bi građani i na taj način bili u mogućnosti identificirati probleme u svojim sredinama i ponuditi adekvatna rješenja.

U proteklom periodu je za potrebe mjesnih zajednica nabavljena i informatička oprema, tako da su sada sve mjesne zajednice opremljene kvalitetnom opremom za rad.


radiogracanica.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU