back to top

Treće produženje dozvole ZEOS-u na period od 5 godina

treće produženje dozvole zeos-u na period od 5 godina

Upravljanje e-otpadom u Bosni i Hercegovini regulisano je na entitetskim nivoima, a ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom u FBiH.

 U skladu sa uspješnim desetogodišnjim poslovanjem i kontinuiranim ostvarenjem ciljeva propisanih Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda,ZEOS eko-sistem je dobio treću dozvolu od nadležnog Federalnog ministarstva okoliša i turizma FBiH, za poslovanje i u narednih pet (5) godina za period 2023 – 2027. godine. Navedena dozvola je potvrda o uspješno uspostavljenom sistemu zbrinjavanja e-otpada, koji ZEOS eko-sistem rangira visoko u lancu procesa za upravljanje otpadom u našoj državi.

Od 2012. godine kada je ZEOS eko-sistem d.o.o. osnovan, kao prvi ovlašteni operater za upravljanje e-otpadom, pa do danas, uspješno je sakupljena količina od cca 20.000 tona e-otpada, koja je preusmjerena na pravilno zbrinjavanje umjesto nadeponiju.Principi poslovanja operatera temelje se na transparentnosti, ekonomičnosti, efikasnosti, održivosti, uz poštivanje zakonskih propisa.

O našim rezultatima

Zaključno sa mjesecom decembrom ZEOS eko-sistem je osigurao sredstva za nabavku 740 komada infrastrukture infrastrukture na 431 lokaciji, mobilno reciklažno dvorište, reciklažna dvorišta širom velikih gradova, a posebno za stanovništvo je dostupna i usluga za besplatno preuzimanje e-otpada sa kućne adrese na nivou FBiH, koju obavlja brza pošta. Lokacije infrastrukture su obilježene i građani iste mogu pogledati na karti klikom na linkovdje www.zeos.ba

Mijenjanje društvene svijesti je imperativ, stoga ZEOS eko-sistemedukuje i informiše konstantno stanovništvo putem društvenih mreža, edukacija u školama, vrtićima, fakultetima, kroz aktivnosti u lokalnim zajednicama, te kroz različite printane i radio kampanje, kako bi se problem koji predstavlja e-otpad i mogućnosti njegove reciklaže više istaknuli u društvu.

Podsjećamo,ukoliko imate električni i elektronski otpad, bez obzira da li ste pravno ili fizičko liceZEOS eko-sistemje adresa na koju se možete obratiti kako bi isti bio besplatno i propisno zbrinut, poštujući zakonske i ekološke standarde. Sve potrebne informacije dostupne su na web stranici klikom na link ovdjewww.zeos.baili putem telefona +387 33 628 606.

Zahvaljujemo se svim učesnicima našeg sistema, našim klijentima, partnerima i našem kolektivu na saradnji, podršci i ukazanom povjerenju./Mahir Bjelonja/

www.zivinice.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU