back to top

U 2022.godini u Centru za pružanje usluga građanima putem matičnog ureda izdato skoro 84.000 dokumenata

u 2022.godini u centru za pružanje usluga građanima putem matičnog ureda izdato skoro 84.000 dokumenata

U gradskoj upravi Živinice, u okviru Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe  i tokom 2022. godine,  uspješno je djelovao Centar za pružanje usluga građanima – šalter sala,  kojeg kao i prethodnih godina svaki radni dan posjećuje veliki broj građana.

Funkcionisanje Centra zadržao je i dalje svoj osnovni princip rada „sve na jednom mjestu“, tako da su građani/stranke bez dužih čekanja,  za kratko vrijeme i bez posjećivanja pozadinskih kancelarija bili u mogućnosti doći do potrebnih dokumenata i informacija iz nadležnosti  organa uprave grada  Živinice.

U 2022.godini u Centru za pružanje usluga građanima putem matičnog ureda izdato skoro 84.000 dokumenata.

U Centru za pružanje usluga građanima, odnosno šalter sali gradske uprave Živinice i prethodne 2022. godine, kontinuirano su se obavljali raznovrsni poslovi za sve naše građane.

Rad uposlenika u šalter sali organizovan je od info pulta koji posjeduje sve vrste gotovih zahtjeva koji se upućuju prema nadležnim gradskim Službama za upravu, interne blagajne, preko šaltera za ovjeru rukopisa, prepisa i ugovora, do šaltera za prijem i obradu zahtjeva, izdavanje posjedovnih listova, sve do šaltera Matičnog ureda gdje su građani imali priliku doći do izvoda iz matičnih evidencija i ostvarivati druga prava iz oblasti matičnih knjiga i građanskih stanja.

Šefica Odsjeka za opću upravu i društvene djelatnosti Suada Kuljaninović kaže da što se tiče broja upisa u matične knjige, u odnosu na 2021. godinu on je nešto manji npr.broj upisa u matičnu knjigu rođenih u 2022. godini je iznosio 697 dok je taj broj u 2021. godini iznosio 793.

Broj upisa u matičnu knjigu umrlih je na sreću takođe je  bio manji i u 2021. godini je iznosio 707 dok je u 2022. godini taj broj iznosio 592. Broj vjenčanja u 2021. godini je iznosio 528 a u 2022. godini broj vječanja je iznosio 522 znači za samo 6 manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ono što je ohrabrujuće jeste to da je broj novorođene djece upisane u Matični ured veći za 105 u odnosu na broj naših umrlih sugrađana tokom prethodne 2022. Godine, dodaje Kuljaninović.

Što se tiče vrste vrste poslova koji su obilježili prroteklu godinu u šalter sali, najveći broj se odnosio na izvode iz matičnih evidencija za porodilje i dječiji dodatak čije zahtjeve su naši sugrađani realizirali putem JU Centar za socijalni rad, zatim zahtjevi iz oblasti obrta, poljoprivredni podsticaji, imovinsko-pravna regulativa, ovjere raznih pismena i predaja raznih vrsta zahtjeva.

Na info pultu takođe se vršilo izdavanje rješenja i uvjerenja za boračku populaciji i raseljene osobe za područje naše lokalne zajednice. U narednom periodu očekujemo povećan obim poslova iz oblasti poljoprivrede odnosno ažuriranje poljoprivrednih gazdinstava, zatim izdavanje dokumentacije vezano za dječiji dodatak, izdavanje uvjerenja za obrt, kao i kontinuiranni poslovi vezani za predaju zahtjeva za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola i drugih zahtjeva.

U okviru Centra za pružanje usluga građanima grada Živinice, kontinuirano se tokom 2022. godine vršilo takođe i informisanje građana i upućivanje usmenih i pismnih materijala gradskog organa uprave po nadležnostima Službama za upravu. Stranke su informisane o načinu ostvarivanju određenih prava ili izvršavanju obaveza, te im se pomagalo oko kompletiranja podnesaka radi ostvarenja prava odnosno izvršavanja obaveza. Redovno se vršilo zaprimanje i prosljeđivanje zahtjeva za izdavanje isprava na osnovu službene evidencije, kao i  obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost  ove Službe i Centra, kao i drugi poslovi koji se po nalogu  Gradskog vijeća i Gradonačelnika stalno ili povremeno ( po potrebi) stavljaju u djelokrug rada  Centra.

Kako bi smanjile gužve i duže čekanje na šalterima u narenom periodu neophodno je što prije pojačati broj uposlenika u šalter sali, koja je iz različitih razloga ostala bez tri uposlenika koji su na ovim poslovima radili duži niz godina. U svakom slučaju, i u narednom periodu rad šalter sale će biti kontinuiran i svakodnevan i nastojat će omogućiti našim građanima da ostvare sva svoja prava koja imaju prema gradskoj upravi Živinice, ističe šefica Odsjeka za opću upravu i društvene djelatnost Suada Kuljaninović.

Merisa Mujčinović Husić

rtvzivinice.tv

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU