back to top

U Tuzli će se graditi garaže i novi stambeno-poslovni objekat, evo ko je investitor

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u utorak sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.

Utvrđena je izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana u cilju prostornog uređenja i definiranja detaljnih uvjeta izgradnje prostora u obuhvatu prostorne cjeline ”Stupine”.

Riječ je izgradnji etažnih garaža kod hotela Tuzla i izgradnji još jednog stambeno poslovnog objekta. Ukoliko se nacrt odluke usvoji na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, isti će biti upućen na javnu raspravu, u skladu sa predloženim programom javne rasprave, piše biznisinfo.ba.

Izmjena Regulacionog plana se radi na inicijativu vlasnika kompleksa Grand Hotela Tuzla, na prostoru od 2 hektara, koji na ovaj način želi da pristupi izradi projektne dokumentacije za realizaciju nedostajućih parking prostora za potrebe Hotela Tuzla (“Garden”), te izgradnju stambeno-poslovnog objekta, kao amortizaciju za taj investicijski zahvat.

Uz inicijativu, Investitor je dostavio Idejni projekat urađen od strane “Studio Kreitmayer” d.o.o. Ljubljana.

Predložena Druga izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine”, urađena je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i prezentiran, tekstualno i grafički, na odgovarajućem broju propisanih priloga.

Druga izmjena dijela Regulacionog plana donosi se na vremenski period važenja “Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli”, a koji je donesen na period od 10 godina.

Također, razmatran je i utvrđen Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle. Prilog navedenoj izmjeni nalazi se i u činjenici da je Grad Tuzla, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izvršio nabavku softwerskog rješenja Registra nekretnina, odnosno općinske imovine sa programskim rješenjima geoinformacionog sistema kao podršku upravljanja imovinom, a čija implementacija sofwerskog rješenja će trajati do kraja tekuće godine. Registar nekretnina je javni registar i predstavlja sveobuhvatnu analitičku evidenciju o imovini Grada.

Sve gradske službe, u čijoj nadležnosti je upravljanje određenom imovinom, sistemski će upravljati istom putem modernih informatičkih alata. Registar nekretnina osigurava precizan popis – inventuru nekretnina i ostale imovine, vođenje imovine u jedinstvenoj bazi podataka, kvalitetnu informaciju o različitim vrijednostima imovine, povećanje budžetskih prihoda, promjenu načina razmišljanja o javnoj imovini, te ubrzavanje procesa rješavanja pitanja jedinica imovine koje ne stvaraju prihod.

Nakon potpune implementacije softwerskog rješenja i unesenih podataka o imovini, stvorit će se uslovi za dalju nadogradnju ovog sistema u sistem javno dostupnog registra putem interneta. Također, donijet će se pravilnici kako bi se regulisala sva pitanja od značaja vezana za sadržaj, vođenje, održavanje, prikupljanje i obrade podataka u navednim registrima kao i sva druga pitanja vezana za propisivanje procedura usmjerenih na što efikasnije funkcionisanje navedenih registara.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU