(Video) Kuralić-Ćišić: U toku pripreme za otvaranje Odjela za rad sa djecom s poremećajima u ponašanju

U protekloj sedmici potpisan je protokol o međuinstitucionalnoj saradnji između Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Centra Mali Svijet u Lukavcu, gdje će biti otvoren Odjel za rad sa djecom s poremećajima u ponašanju.

Odjel za rad s djecom s poremećajima u ponašanju djelovat će na polju prevencije, ranom otkrivanju i evidentiranju poremećaja kod djece i mladih. Stručnjaci će vršiti opservaciju, identifikaciju i procjenu rizika delinkventnog i kriminalnog ponašanja pojedinaca. Planirana je primjena savremenih modela individualnog i grupnog socijalnopedagoškog rada.

Udruženo će se raditi na unapređenju dosadašnje saradnje, čime bi djeca s poremećajima u ponašanju, a koja nisu krivično odgovorna, dobila priliku za preventivne i tretmanske intervencije.

O ovoj temi razgovarali smo sa Dr. sci. Lejlom Kuralić – Ćišić šefom Katedre poremećaji u ponašanju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta UNTZ.

()

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU