Doktorica sa tuzlanskog Kliničkog centra optužena za primanje mita

Optužena za primanje dara i drugih oblika koristi

Općinski sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Amre Jakubović Čičkušić, kojom je optužena oglašena krivom jer je kao službena osoba u svojstvu ljekara specijaliste na Odjeljenju za nuklearnu medicinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla (UKC Tuzla) koristeći svoj službeni i uticajni položaj u instituciji posredovala da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti, čime je počinila produženo krivično djelo –Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, u sticaju sa produženim krivičnim djelom – Primanje dara i drugih oblika koristi.

Za počinjeno krivično djelo imenovanoj je izrečena uvjetna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 5 (pet) godina, od dana pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo.

Utvrđena je i obaveza da oštećenom UKC Tuzla na ime postavljenog imovinskog pravnog zahtjeva vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 2.952,80 KM, u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, te da se od imenovane oduzme protupravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 390,00KM, koja će se uplatiti u korist budžeta Federacije BiH.

Sud je utvrdio da je Amra Jakubović Čičkušić u vremenu od kraja 2007. godine pa do 22. 02.2014. godine, u prostorijama UKC-a Tuzla, kao službena osoba, u svojstvu ljekara specijaliste, svjesna da prima dar da bi u okviru svoje funkcije učinila radnju koju ne bi smjela učiniti, dogovarala sa pacijentima sa drugih kantona i entiteta dolazak na UKC Tuzla bez neophodne medicinske dokumentacije i potom pružala medicinsku uslugu i za to od njih primala darove u novcu.

Kids Over the Age of 8 Should Be Screened for Anxiety, US Task Force Recommends
Također je koristeći svoj službeni i uticajni položaj ljekara specijaliste, svjesno i voljno nalagala medicinskom osoblju na Odjeljenju nuklearne medicine da učine radnju koju ne bi smjeli učiniti, tako što će od pacijenata uzimati, zavoditi u protokol i na analizu predavati uzorke krvi i tkiva, iako je znala da se radi o pacijentima sa drugih kantona i entiteta koji nisu evidentirani na šalteru i koji nemaju odgovarajuća odobrenja svojih zavoda zdravstvenih osiguranja, kao i da UKC Tuzla neće moći naplatiti troškove medicinske usluge, zbog čega te usluge nisu ni naplaćene, čime je UKC-u Tuzla pričinila štetu.

Napominjemo da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe, saopšteno je iz Općinskog suda u Tuzli.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Adin
Adinhttps://enovosti.ba
Adin je geek manijak. Donosi vam najnovije it vijesti i savjete. Zna sve o mobitelima, laptopima, tabletima. Koje aplikacije ne trebate, bez kojih ne možete. Voli putovati, dobro jesti i piti, pa često piše o mjestima koje trebate posjetiti.

DRUGI UPRAVO ČITAJU