Održana sjednica Vlade TK |

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa udruženjem za razvoj i podršku CRP-a i Brodsko posavskom županijom Repubublike Hrvatske prihvatila pripremu aplikacije za prekogranični projekt u cilju učestvovanja i apliciranja na prvom pozivu u okviru EU IPA INTERREG BIH, Hrvatska i Crna Gora, za period 2021.-2027. godina. Prihvaćen je i Odluka o davanju saglanosti na tekst protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Programa  „Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelja za održivi i inkluzivni rast u Bosni i Hercegovini. Prihvaćen je, između ostalog Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini i izvještaja, te data saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2023. godinu.

Prihvatanje pripreme aplikacije za prekogranični projekt u cilju učestvovanja i apliciranja na prvom pozivu u okviru EU IPA INTERREG BIH, Hrvatska Crna Gora za period 2021.-2027. godina nastavak je saradnje započete 2016. godine na pripremi i implementaciji dva zajednička projekta: Pametne škole i Pametne škole 2 koji su uspješno realizovani. Riječ je o investiciji vrijednoj preko 2 i po miliona KM kojim se podigao stepen energetske efikasnosti u 26 osnosvnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Vlada očekuje da će i naredni projekti izazvati pažnju Međunarodnog fonda, kazao je ministar za privredu, Edin Duraković.

“Kao i prethodni i novi projekat se odnosio na aktivnosti u unaprjeđenju energetske efikasnosti i primjenu obnovljivih izvora energije na infratsrukturi koja se koristi u obrazovnom sektoru TK. Prije svega na unaprjeđenju sadrđaja i infrasturukture koja se nalazi u okviru Kampusa UNTZ. Imamo šansu da u ovoj godini povučemo iznos evropskih sredstava koji će najvjerovatnije biti veći od onoga iznosa koji se izdvaja iz budžeta TK za ministarstvo privrede”, izjavio je resorni ministar.

Tuzlanski kanton je izabran kao jedan od tri kantona u Federaciji BiH za učešće u implementaciji programa Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja kao temelja za održivi i inkluzivni rast u Bosni i Hercegovini. Data je saglasnost na tekst protokola o saradnji koji bi trebao biti potpisan 16. marta ove godine. Riječ je o inicijativi koju finansira Vlada Švedske.

“Ključni cilj je bio odabrati osam gradova/općina u BiH, te tri kantona u Federaciji BiH. Mi smo jedan od ta tri kantona i slobodno mogu kazati da smo lider kanton u federaciji kojima će se pružiti tehnička podrška u procesu lokalizacije i operacionalizacije ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju Strategije razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave  u razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju održivog razvoja, te pripremi i implementaciji razvojnih projekata”, navodi ministar Duraković.

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila program svog rada u tekućoj godini. Ono što se, između ostalog može izdvojiti je planirana implementacija sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije, čime će jasno pokazati da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost. Vlada je donijela i Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničkih pregleda. Radi se o ukupno 175.475 KM, koliko je planirano da se u 2023. godini utroši za projekte unaprjeđenja vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled i ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

rtvtk.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU