Vlada TK: Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima

Pravo na stipendiju po ovoj odluci može se odobriti za ukupno 180 kandidata i to:
a) 165 stipendija posebno nadarenim redovnim studenatima Univerziteta;
b) 15 stipendija posebno nadarenim redovnim studenatima Univerziteta, koji se nalaze u statusu
povratnika.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno od 17.10.2023. godine zaključno sa 27.10.2023. godine.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima javne visokoškolske ustanove koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja na na području Tuzlanskog kantona, prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, u akademskoj 2023/2024. godini.

Više informacija na stranici resornog ministarstva.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU