Počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici Ibrahima Kepetanovića

U sklopu projekta CEB II u toku su radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta s 36 stambenih jedinica u ulici Ibrahima Kapetanovića (Potok mahala), saopćeno je iz gradske uprave. Radi se o projektu čiji je cilj trajno zbrinjavanje raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

Kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” CEB II na području Gradačca biće izgrađeno 76 novih stanova. Ove stambene jedinice će biti dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Gradačca. Ukupna vrijednost je preko šest miliona KM, a učešće Grada Gradačca je više od dva miliona KM. Ovim projektom u Gradačacu planirana je gradnja ili rekonstrukcija tri objekta u naselju „Düren“ u MZ Vida 2, na Požarikama i u Potok Mahali. 

Kako je ranije saopćeno, planirano je uklanjanje svih postojećih objekata u naselju „Düren“ a na toj lokaciji bi se gradila nova stambeno-poslovna zgrada (P+2) sa 40 stanova. Osim stanova u zgradi bi bili poslovni prostori i prostorija Mjesne zajednice Vida 2. U Potok Mahali će se graditi zgrada (P+4) sa 36 stanova. I u ovoj zgradi deset posto prostora će biti predviđeno za poslovne prostore a u razmatranju je i ideja za otvaranje obdaništa za djecu iz tog naselja ali i drugih mjesta. Ovaj izuzetno vrijedan projekat podrazumijeva i sanaciju tzv. Holandskih kuća (10 stanova) na Požarikama.

počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića

U Gradačcu su u septembru 2021. godine potpisani ugovori sa deset porodica korisnika stanova iz projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“. Radi se o dijelu projekta koji se provodi u Gradačcu, gdje se očekuje izgradnja i 2 stambene zgrade za interno raseljene i druge ugrožene osobe.  Potpisivanjem ugovora je označeno zatvaranje Kolektivog centra „Kuće Holandske vlade“.

Kako bi se stvorili uslovi za izgradnju zgrade kolektivnog stanovanja, 27.03.2022. godine je ukolnjen posljednji stambeni objekat u naselju „Duren“ kako bi se počelo sa čišćenjem i sanacijom ove lokacije.

počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića

U avgustu ove godine počeli su pripremni radovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta sa 36 stambenih jedinica u ulici Ibrahima Kapetanovića (Potok mahala). Prve konture objekta se već vide.

počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića

Projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2“ se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će se više od 7.200 stanovnika 121 kolektivnog centra preseliti u nove stambene jedinice. 

Pored aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara čija je realizacija počela 2016. godine, naredne i u 2018. godini pokrenuta je izrada projektne dokumentacije na novim potprojektima u koje je uključen i Gradačac. Grad Gradačac u ovom projektu učestvuje obezbjedivši zemljište i infrastrukturu.

Projekat CEB II implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića počela izgrdanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici ibrahima kepetanovića

/ Grad Gradačac


radiogradacac.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU