back to top

U toku sječa i uklanjanje drveća u Tuzli

Trenutno u mjesnoj zajednici Batva

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica (u daljem tekstu: Služba) formirao radni tim sa stručnjakom iz oblasti šumarstva na čelu, a za potrebe realizacije poslova kontrole i procjene zdravstvenog stanja i statičke sigurnosti parkovskog i ostalog drveća na javnim površinama grada Tuzle i izrade stručnog nalaza i mišljenja sa prijedlogom mjera na sanaciji i uklanjanju drveća koje predstavlja opasnost za bezbijednost građana i materijalnih dobara.

Navedeni poslovi, vršili su se kontinuirano u proteklom periodu na lokalitetima i prema dinamici utvrđenoj Planom vršenja poslova kontrole i procjene zdravstvenog stanja i statičke sigurnosti parkovskog i ostalog drveća na javnim površinama Grada Tuzle sačinjenim od strane Službe i JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla kojem su i povjereni poslovi redovnog održavanja javnih zelenih površina i zasada na njima.

Obzirom da je nastupio period pogodan za sječu i orezivanje stabala pristupilo se realizaciji navedenih poslova prema zahtjevima građana, vjećničkim inicijativama, zahtjevima mjesnih zajednica i svih ostalih evidentiranih zahtjeva koje je zaprimila Služba, a prema uputama i stručnom mišljenju Radnog tima.

Navedeni poslovi se odvijaju na lokaciji Mjesne zajednice Batva u Parku spomen obilježja a vršiti će se i u ostalim mjesnim zajednicama utvrđenom dinamikom u skladu sa vremenskim prilikama i raspoloživim sredstvima u periodu jesen 2023. – proljeće 2024. godina.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU