Felton:Znamenite bosanske žene (8)-Heroina viteškog grada-Bahira Mušanović

felton:znamenite bosanske žene (8)-heroina viteškog grada-bahira mušanovićPiše: dr. sc. Suadin Strašević-Heroina viteškog grada-herojskih Živinica

Felton: Znamenite bosanske žene (8) BAHIRA MUŠANOVIĆ

Teška se borba vodila u novembru 1992. godine. Jedinica „Sprečanski odred“, kasnije Prvi udarni „Sprečanski bataljon“, 210 Viteške oslobodilačke brigade „Nesib Malkić“ Živinice, upućena je u, hladnim novembarskim vjetrom brisanu Bosansku  Posavinu.

U izvođenju ofanzivnih borbenih dejstava dana 15. 11. gine hrabra borkinja Bahira Mušanović. Bahira je rođena u Tupkoviću 21. 4. 1964. godine. (Otac Avdija i majka Emina). Do uključivanja u „Sprečanski odred“ Armije Republike Bosne i Hercegovine, živjela je sa kćerkama Midhetom i Sabrinom.  Dana 18. 9. 1992. godine stupila je  u ARBiH.

Gine na borbenom položaju u blizini crkve na koridoru Lončari-Brčko. Njeno tijelo ostalo je u međuprostoru. Nakon nekoliko dana, elitna jedinica Sprečanskih komandosa, jurišajući u smrt, izvukla je njeno tijelo. Neposredno uz Bahiru, u ovoj teškoj borbi, nalazila se i hrabra borkinja Alma, koja će biti teško ranjena. Heroina Bahira Mušanović  je ukopana u Tupkoviću, u mezarju Trojan.

Tog dana, 15. novembra 1992. godine, u teškim borbama, herojskom smrću, ginu vojnici „Sprečanskog odreda“ Mesud Delić (1975-1992), Šahim Jagodić (1953-1992), Mirzet Alagić (1964-1992), Fadil Suljanović (1970-1992), Mehmedalija Ćejvanović (1950-1992) i Nihad Salkić (1967-1992) koji će, teško ranjen, preseliti na ahiret dva dana poslije ranjavana.

(Bilješke: Alija Arif Delić, Nekrologij šehida i poginulih boraca općine Živinice, 2011.)./dr.sc.Suadin Strašević/

www.zivinice.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU