back to top

Nova Odluka o sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u Tuzli omogućit će lakšu prijavu aplikantim

Na današnjoj 18. sjednici  Kolegija gradonačelnika Tuzle usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle. Odlukom se planira dodjela finansijskih sredstava za podršku mjerama koje će doprinijeti unapređenju energetske efikasnosti i smanjenju aerozagađenja u gradu Tuzli, te se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle fizičkim licima za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Razlozi zbog kojih se  pristupilo donošenju nove Odluke ogledaju se, prije svega, u potrebi otklanjanja određenih nedostataka i nedorečenosti  koje su se ispoljile u postupku provođenja zadnjeg javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera predviđenih Odlukom, zbog čega je bilo neophodno pristupiti preciziranju i dodatnoj razradi pojedinih odredbi, a sve sa ciljem lakšeg praćenja i lakše primjene, kako od strane aplikanata tako i od strane članova komisija koji provode postupak po objavljenom javnom pozivu, ali i sa ciljem da se stvori mogućnost, odnosno pravni osnov da svi aplikanti koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom ostvare pravo na dodjelu sredstava.

Podsjećamo da su Odlukom o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle utvrđene slijedeće mjere koje su predmet sufinansiranja iz Budžeta Grada Tuzle: nabavka i ugradnju dizalica toplote tipa zrak – voda, voda – voda i zemlja – voda, sa pratećom opremom i radovima, kao okolišno prihvatljivog načina zagrijavanja objekata, nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu (pelet), nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica i “utopljavanje” objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije.

Grad Tuzla

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU