back to top

Obavještenje za korisnike prava na dječiji dodatak

Obavještavaju se korisnici prava na dodatak na dijete, koji se isplaćivao iz Budžeta Tuzlanskog kantona u visini od 71,00 KM mjesečno, da radi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom („Službene novine TK“ broj:12/23) korisnicima prestaje pravo na dodatak na dijete sa 02.08.2023.godine te da će rješenja o prestanku biti dostavljena naknadno.

Navedeno pravo ubuduće roditelji lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, kao i roditelji lica oboljelih od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Tuzla.

Zahtjev za ostvarivanje prava se može preuzeti na www.csrtuzla.ba ili u prostorijama JU Centar za socijalni rad Tuzla.

(RTv7)

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU