TuzlaciMirsada Hukić - Tuzlanka koja je život posvetila...

Mirsada Hukić – Tuzlanka koja je život posvetila nauci

Mirsada Hukić je specijalista mikrobiologije i članica Evropske akademije nauka. Akademik Mirsada Hukić, rođena je u Tuzli 1950 godine.

Diplomirala je 1974. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te 1981 godine specijalizirala je medicinsku mikrobiologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu što je iznenadilo njene kolege i profesore, jer je ova medicinska disciplina važila za jako vrednovanu.

Fascinirana skrivenim svijetom mikrobiologije, granom medicine u kojoj se stalno dešavaju nova otkrića. 1984. godine je  magistrirala medicinske nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te na istom fakultetu 1992. stekla titulu doktora medicinskih nauka.

ženska strana medalje mirsada hukić
Mirsada Hukić Biografija ugledne članice Evropske akademije nauka

Mirsada Hukić je na listi najuglednijih akademika u BiH

U svom bogatom radnom iskustvu prešla je put od ljekara opće prakse, preko šefa Odsjeka za parazitologiju i crijevne infekcije Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla. B

ila je i načelnica Zavoda za mikrobiologiju u Tuzli, a zatim 2003. godine Šef Instituta za mikrobiologiju, imunologiju i parazitologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Godine 2003. Mirsada Hukić je postala prva članica Evropske akademije nauka iz BiH, oblast biomedicina, te od 2012. dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Redovna je profesorica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Kroz mentorstvo velikom broju studenata/ica doprinijela je edukaciji i usavršavanju mladih naučnika/ca. U Sarajevu je osnovala Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje “Nalaz”.

Posvetila je godine stručnom usavršavanju iz oblasti imunologije, bakteriologije, virusologije, u Švedskoj, Norveškoj, Švicarskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Mirsada Hukić je članica je brojnih naučnih i stručnih organizacija i udruženja u zemlji i svijetu, posebno se moze izdvojit to da je  predstavnica BiH unutar Svjetske zdravstvene mreže.

2017. godine Profesorica Hukić dobitnica je najvećeg naučnog priznanja u Bosni i Hercegovini. Državne nagrade za nauku za uspjehe u oblasti nauke na međunarodnom planu koje je dodijelilo Ministarstvo civilnih poslova BiH po prvi put.

ženska strana medalje mirsada hukić
Prof dr Mirsada Hukic

Mirsada Hukić – Stručni radovi i literatura

Objavila je preko 300 naučnih i stručnih radova, povezala mikrobiologe Bosne i Hercegovine i svijeta i dala ogroman doprinos izučavanju hantavirusa (virusa mišje groznice).

Do sada je objavila šest knjiga, a dvije su u pripremi. Takođe je autorica 12 radova objavljenih u stranim časopisima i 18 u domaćim. U njenoj biografiji takođe stoji da je bila pripadnica Armije R BiH od 21.7.1992.

Pred kraj rata, 1995. godine, Mirsada u Tuzli počinje istraživati uzroke i posljedice epidemije mišje groznice od koje su počeli obolijevati vojnici. Zaintrigiralo ju je to što su pacijenti, zaraženi na istom mjestu, istu bolest proživljavali sa lakšim i težim simptomima i ishodima.

Odlazi na ratište i uzročnika bolesti traži u miševima, koje su joj donosili čak i vojnici. Iz 800 uhvaćenih poljskih miševa uspijeva izolirati dvije vrste virusa mišije groznice.

Drugi virus, izoliran iz 43 miša (i zbog toga nazvan “Tuzla 43”). Bio je genetski drugačiji i odgovoran za težu varijantu bolesti. Njeno otkriće odjeknulo je u svjetskoj naučnoj zajednici, jer je objasnilo različite forme ove opasne bolesti, te unaprijedilo dijagnostiku i terapiju.

ženska strana medalje mirsada hukić
Mirsada Hukic wikipedia

PROČITAJTE I OVE PREPORUKE

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Una
Unahttps://eNovosti.ba
Una je mlada multimedijalna novinarka u medijima TNT Grupacije. Prati najnovije vijesti iz Tuzle i ostalih gradova.

DRUGI UPRAVO ČITAJU