back to top

Mirsada Hukić – Tuzlanka koja je život posvetila nauci

Mirsada Hukić je specijalista mikrobiologije i članica Evropske akademije nauka. Akademik Mirsada Hukić, rođena je u Tuzli 1950 godine.

Diplomirala je 1974. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te 1981 godine specijalizirala je medicinsku mikrobiologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu što je iznenadilo njene kolege i profesore, jer je ova medicinska disciplina važila za jako vrednovanu.

Fascinirana skrivenim svijetom mikrobiologije, granom medicine u kojoj se stalno dešavaju nova otkrića. 1984. godine je  magistrirala medicinske nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te na istom fakultetu 1992. stekla titulu doktora medicinskih nauka.

ženska strana medalje mirsada hukić
Mirsada Hukić Biografija ugledne članice Evropske akademije nauka

Mirsada Hukić je na listi najuglednijih akademika u BiH

U svom bogatom radnom iskustvu prešla je put od ljekara opće prakse, preko šefa Odsjeka za parazitologiju i crijevne infekcije Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla. B

ila je i načelnica Zavoda za mikrobiologiju u Tuzli, a zatim 2003. godine Šef Instituta za mikrobiologiju, imunologiju i parazitologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Godine 2003. Mirsada Hukić je postala prva članica Evropske akademije nauka iz BiH, oblast biomedicina, te od 2012. dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Redovna je profesorica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Kroz mentorstvo velikom broju studenata/ica doprinijela je edukaciji i usavršavanju mladih naučnika/ca. U Sarajevu je osnovala Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje “Nalaz”.

Posvetila je godine stručnom usavršavanju iz oblasti imunologije, bakteriologije, virusologije, u Švedskoj, Norveškoj, Švicarskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Mirsada Hukić je članica je brojnih naučnih i stručnih organizacija i udruženja u zemlji i svijetu, posebno se moze izdvojit to da je  predstavnica BiH unutar Svjetske zdravstvene mreže.

2017. godine Profesorica Hukić dobitnica je najvećeg naučnog priznanja u Bosni i Hercegovini. Državne nagrade za nauku za uspjehe u oblasti nauke na međunarodnom planu koje je dodijelilo Ministarstvo civilnih poslova BiH po prvi put.

ženska strana medalje mirsada hukić
Prof dr Mirsada Hukic

Mirsada Hukić – Stručni radovi i literatura

Objavila je preko 300 naučnih i stručnih radova, povezala mikrobiologe Bosne i Hercegovine i svijeta i dala ogroman doprinos izučavanju hantavirusa (virusa mišje groznice).

Do sada je objavila šest knjiga, a dvije su u pripremi. Takođe je autorica 12 radova objavljenih u stranim časopisima i 18 u domaćim. U njenoj biografiji takođe stoji da je bila pripadnica Armije R BiH od 21.7.1992.

Pred kraj rata, 1995. godine, Mirsada u Tuzli počinje istraživati uzroke i posljedice epidemije mišje groznice od koje su počeli obolijevati vojnici. Zaintrigiralo ju je to što su pacijenti, zaraženi na istom mjestu, istu bolest proživljavali sa lakšim i težim simptomima i ishodima.

Odlazi na ratište i uzročnika bolesti traži u miševima, koje su joj donosili čak i vojnici. Iz 800 uhvaćenih poljskih miševa uspijeva izolirati dvije vrste virusa mišije groznice.

Drugi virus, izoliran iz 43 miša (i zbog toga nazvan “Tuzla 43”). Bio je genetski drugačiji i odgovoran za težu varijantu bolesti. Njeno otkriće odjeknulo je u svjetskoj naučnoj zajednici, jer je objasnilo različite forme ove opasne bolesti, te unaprijedilo dijagnostiku i terapiju.

ženska strana medalje mirsada hukić
Mirsada Hukic wikipedia

PROČITAJTE I OVE PREPORUKE

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU