back to top

Od danas u TK počinje uplata premije osiguranja za ovu godinu

“Obavještavamo osigurana lica da od danas, 05.01.2023. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, poziv na broj: 0000000741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2023. godinu, na šalterima poslovnih banaka, e-bankarstva ili drugi ugovorni način.

Obavještavamo osigurana lica da su uplatom premije osiguranja oslobođena od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

Uvođenjem e-Legitimacije i generalno implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i drugim relevantnim podacima.

Na osnovu uplate i podataka osiguranog lica, uplata će se automatski integrisati u karton osiguranog lica.

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU