Vlada TK:  Za zaštitu okoliša 6 300 000 KM |

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK na raspolaganju ima šest miliona tri stotine hiljada maraka od posebnih naknada koje plaćaju zagađivači i koje se plaćaju pri registraciji vozila i koje plaćaju zagađivači.  Prema programu raspodjele sredstava od ekoloških naknada za 2023. godinu milion i po će biti dodijeljen općinama odnosno gradovima procentualno prema broju vozila.

 „Zatim imamo subvenciju JU Zaštiženi pejzaž Konjuh u iznosu od oko 350 000 KM, takođe kapitalne transfere pojedincima u iznosu oko 500 000 i javne pozive za subvenciju javnim preduzećima u iznosu oko 500 000 KM, kao i privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu oko 400 000 KM. Takođe se planiraju kapitalni transferi nevladinim organizacijama u iznosu 200 000 KM“, rekla je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša TK .                                

Za ulaganja u tuđa stalna sredstva, za projekte energetske efikasnosti započete prošle godine koji će biti nastavljeni u ovoj godini namijenjena su dva miliona maraka. Vlada TK je usvojila je i Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama.  S ESCROW računa milion dvije stotine hiljada maraka biće raspoređen na subvencioniranje kamata na kredite, sufinansiranje rada Kantonalne agencije za privatizaciju  i uplatu doprinosa za penzionisanje radnika.      

 „Kad su u pitanju obračubati a neuplaćeni doprinosi za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje u  većinskom državnom vlasništvu koji ispunjavaju uslove  za penziju u 2023. u pitanju je rezervacije sredstava u iznosu 500 000 KM. Realizacija će biti po posebnom programu u skladu s iskazanoim potrebama u toku 2023.  g.“ rekla je Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj u Ministarstvu privrede TK.                                                                                                                                                  

Za subvencioniranje kamata na kredite plasirane 2019. godine u saradnji Vlade TK I BBI banke ove godine je izdvojeno  400 000 KM. Ranije je obezbijeđeno više od 570 000 KM. Podsjećamo je da je tom kreditnom linijom plasiranom 2019. godine BBI banka za kredite obezbijedila 27 miliona KM, a Vlada TK se obavezala obezbijediti milion za subvencioniranje kamata. Između ostalog Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i dala je sagalsnost na Odluku o odobravanju sredstava Općini Kladan s budžetske pozicije „Podrška pivratku prognanih lica“.

rtvtk.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU