back to top

Javni poziv za imenovanje 9 članova Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle

Grad Tuzla, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava  zainteresirane građane sa mjestom prebivališta u Tuzli, da je dana 11.09.2023. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle, objavljen  Javni poziv za imenovanje 9 (devet) članova Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle.

Zdravstveni savjet Grada Tuzle osniva se s ciljem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području grada Tuzle, zaštite i unapređenja  prava i interesa pacijenata te  obavljanja drugih poslova utvrđenih Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata Federacije BiH, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i Poslovnikom o radu Zdravstvenog savjeta.

Ovaj Javni poziv namijenjen je osobama koje imaju prebivalište u Tuzli i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, organizacija, udruženja, ustanova i institucija:

  • pacijenata i udruženja za zaštitu prava pacijenata,
  • mladih (osobe do 30 godina starosti),
  • penzionera,
  • komora i stručnih udruženja iz oblasti zdravstva,
  • zdravstvenih ustanova sa područja grada Tuzle,
  • zdravstvenih radnika iz privatnih praksi sa područja grada Tuzle,
  • organa Gradske uprave Tuzla,
  • sindikata zdravstvenih radnika,
  • Organizacije crvenog križa/krsta grada Tuzle.

Zainteresirani aplikanti mogu podnijeti najviše tri prijave na ovaj Javni poziv, po osnovu pripadnosti nekoj od gore navedenih kategorija, organizacija, udruženja, ustanove, institucije.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana posljednje objave, a objavljen je na službenoj internet stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, dana 11.09.2023. godine i u Dnevnim novinama “Večernji list BH”, dana 12.09.2023. godine.

Tekst Javnog poziva nalazi se na ovom linku:

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-Zdravstveni-savjet-konacan-septembar-2023.pdf,

Za dodatne informacije o načinu i postupku učešća u ovom Javnom pozivu, zainteresirani aplikanti mogu se obratiti u Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-380, 307-385 i 307-387.

(Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu/)

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU