Pomoć za kupovinu ogrijeva: Ogromne gužve ispred u zgradi Gradske uprave u Srebreniku

Od početka ove sedmice ogromne su gužve ispred i u zgradi Gradske uprave u Srebreniku, s obzirom da su brojni građani požurili da prikupe dokumentaciju i predaju prijavu za dobijanje pomoći  u kupovini ogrjeva za zimsku sezonu, a nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za selekciju domaćinstava za podjelu EU pomoći s ciljem prevazilaženja energetske krize, odnosno podrške u kupovini ogrjeva.

Iz Gradske uprave Srebrenik mole građane za strpljenje i razumijevanje situacije, jer s obzirom da je javni poziv otvoren do novembra i da se i u naredne dvije sedmice mogu izvršiti prijave,nema potrebe za se stvaraju ogromne gužve u već u prvim danima, a također , kako bi se smanjile gužve, mole se građani da prije dolaska u gradsku upravu izvade CIPS dokumene za sve članove domaćinstva.

Kako bi se proces prijave što više ubrzao, Gradska uprava je unutrašnjom preraspodjelom na poslovima pružanja informacija i pomoći u popunjavanju i ovjeri obrazaca angažovala 4 puta više službenika nego što je to uobičajeno, a dodatno su angažovani i volonteri Crvenog križa Srebrenik koji pomažu u ubrzavanju procesa. Ukoliko bude potrebe razmotrit će se i produžetak radnog vremena do 19:00 sati.

Inače, u prva tri dana pristiglo  je oko 1 000 zahtjeva za ovaj vid pomoći. Eviidentiran je i veliki broj zahtjeva koji su nepotpuni ili sa greškama, a iz Gradske uprave navode da će kontaktirati aplikante i kako bi se u narednim danima nedostaci otklonili i  kako bi prijave bile valjane.

Prijavni obrazac može se preuzeti u Gradskoj upravi i na licu mjesta popuniti i predate. Uz prijavu je potrebno još predati CIPS prijavnice svih članova domaćinstva, kućnu listu i dokaz o bankovnom računu jer je to način da sredstva budu uplaćena krajnim korisnicima. Korisnici penzija koji penzije primaju putem pošte, a nemaju otvoren račun u banci, u prijavnom obrascu trebaju navesti ime i prezime vlasnika računa, broj računa i naziv banke (nekoga od srodnika).

Prijave se mogu preuzeti i na web stranicama Vlade FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na stranicama kantonalnih ministarstava i općina, s tim da ako se preuzimaju elektronske prijave onda one moraju biti isprintane, popunjene i potom sa ostalom dokumentacijom predate u nadležnu općinu.

Više od 64 ,5 miliona maraka iznosi finansijska podrška Europske unije Bosni i Hercegovini  u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize. Procjena Ministarstva rada i socijalne politike je da će taj iznos biti raspoređen na oko 109 hiljada domaćinstava.

Kategorije koje po Programu utroška sredstava imaju pravo prijaviti se na javni poziv jesu domaćinstva u kojima živi penzioner sa minimalnom ili zagaratovanom penzijom; domaćinstva u kojima žive primatelji stalne novčane pomoći; domaćinstva u kojima žive djeca koja su na federalnom dječijem dodatku i domaćinstva u kojima je dijete koje nema jednog roditelja, a u ovoj kategoriji, uz navedenu dokumentaciju, potrebno je priložiti i rodni list djeteta ili smrtni list roditelja, zavisno je li roditelj nepoznat ili je umro.

Javni poziv otvoren je do 10. novembra, a prijave se podnose u nadležnim općinama. Ranije je saopšteno da svako domaćinstvo može dobiti maksimalno 600 KM pomoći.

www.radiosrebrenik.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU