back to top

Potpisan KU sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu TK

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović potpisala je danas sa predsjednicom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK Adisom Fakić Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ a primjenjivat će se od 1. jula 2023. godine.

Nakon što je u avgustu potpisan i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona na ovaj su način uređena prava i obaveze i druga pitanja iz rada i po osnovu rada između radnika uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači/suosnivači Tuzlanski kanton ili jedinice lokalne samouprave, koje se finansiraju iz budžeta ili vanbudžetskih fondova, i poslodavaca.

(Vlada TK)

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU