back to top

Prigradsko naselje Bare u Srebreniku: Rješavanje problema kanalizacije i čišćenje korita Tinje

U  Srebreniku je započela realizacija veoma bitnog infrastrukturnog projekta izgradnje kanalizacionog kraka u prigradskom naselju Bare. Ovim projektom se gradi i modernizuje kanalizaciona infrastruktura, rješavaju se ekološki problemi, ali i revitalizuje područje starog korita rijeke Tinje gdje su nažalost u proteklom periodu neodgovorni pojedinci odlagali razni otpad te stvarali divlju deponiju, a također značaj projekta je i u tome što će biti  omogućen  pristup zemljišnim parcelama na ovom području .

Paralelno s radovima na izgradnji kanalizacionog kraka u naselju Bare, na ovom području u toku su i radovi na čišćenju korita rijeke Tinje na dionici od sportsko-rekreativne zone do ušća Faćkinog potoka. Projekti su međusobno povezani, s obzirom da se plavni  materijal iz novog korita koristi za popunjavanje starog korita rijeke Tinje i to je i preduslov za izgradnju kanalizacionog voda.

-“Izgradnja kanalizacije u urbanom području prigradskog naselja Bare ima višestruku korist jer smanjuje rizik od širenja bolesti, sprječava ispuštanje otpadnih voda u rijeku, čime se štiti vodni ekosistem i čuva kvalitet pitke vode, unapređuje kvaliteta života stanovnika te stvara pretpostavke za izgradnju novih stambeno poslovnih objekata. edna od ključnih karakteristika ovog projekta je prolazak kanalizacionog kraka kroz staro korito rijeke Tinje. Zatrpavanjem starog korita smanjiti ćemo zagađenje i poboljšati kvalitet života kako stanovnika naselja Bare, tako i svih stanovnika našeg Srebrenika”, navodi gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Za projekt izgradnje kanalizacionog kraka u naselju Bare bilo je potrebno osigurati značajna finansijska sredstva, a ona su u potpunosti obezbijeđena iz Gradskog budžeta.Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju ovog projekta je cca 130.000 KM.

www.radiosrebrenik.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU