Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama –

Nasilje nad ženama i u porodici predstavlja najučestaliji oblik kršenja osnovnih ljudskih prava koji se dešavaju, kako u svim zemljama, tako i u BiH, normalno i u našoj Gračanici.

Bez obzira što je nasilje kompleksan problem pojedinki i pojedinaca, porodice i društva, treba tražiti modalitete za prevenciju i sprečavanje svih oblika nasilja, a posebno prema ženama, i porodici, a ako se desi moraju biti adekvatne zakonske mjere i kzne za učinioce.

Poznato je  koje su institucije nadležne za provođenje zakona sa ciljem zaštite žrtve:

– Policija, Centar za scijalni rad, Tužilaštvo i sudovi, a isto tako je i poznato kome se nasilje može prijaviti:

– Policija, Centar za mentalno zdravje, Centar a socijalni rad, sigurne kuće.

Ovim programom i mjerama želimo kao lokalna zajednica zajedno sa lobi grupom žena i ostalim nevladinim sektorom biti nosilac aktivnosti na prevenciji, kampanji i predlaganju rješenja protiv svih oblika nasilja, posebno nad ženama.

Detaljnije na https://gracanica.gov.ba/program-mjera-i-aktivnosti-na-prevenciji-i-suzbijanju-nasilja-u-porodici-sa-posebnim-akcentom-na-nasilje-nad-zenama/

(Grad )


radiogracanica.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU