Tuzla vijestiTK: Skoro pola miliona KM za sufinansiranje sportskih projekata

TK: Skoro pola miliona KM za sufinansiranje sportskih projekata

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju ukupno 493.680,00 KM za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija za 2021. godinu.

Od ukupno 121 prijave koje je razmatrala Komisija za raspodjelu sredstava, 114 projekta su ispunila uslove Javnog poziva, dok 7 prijava nisu ispunile uslove za vrednovanje (bodovanje) aplikacija.

Od ovih sredstava podržana su dva projekta vrhunskog sporta u dijelu kolektivnih sportova i 6 projekata vrhunskog sporta o dijelu pojedinačnih sportova. Za projekte kvalitetnog sporta podržano je 19 projekata kolektivnih sportova i 15 projekata pojedinačnih sportova, a podržana su i četiri sportska projekta za lica sa invaliditetom.

-Oglašavanje-

U dijelu sport za sve u okviru kojeg se nalazi i sportska rekreacija podržano je 28 projekata, a u dijelu sportski odgoj i obrazovanje pet projekata. Također bit će podržana i 32 projekta sportskih manifestacija, kao i tri projekta pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.

Popularno ovih dana