back to top

U Gradskoj upravi Tuzla održana dvodnevna radionica “Procjena funkcionalnih kapaciteta” u okviru USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi

U Gradskoj upravi Tuzla, održana je dvodnevna radionica pod nazivom “Procjena funkcionalnih kapaciteta” u okviru USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi. Na radionici je predstavljena metodologija, matrica i sistem bodovanje koje će poslužiti kao osnova za procjenu trenutnih kapaciteta lokalne uprave. Ujedno, intervjuirani su odabrani uposlenici Gradske uprave koji aktivno učestvuju u realizaciji Projekta kako bi se precizno identificirale potrebe za poboljšanjem kapaciteta.

Cilj ove analize je izrada specifičnih paketa podrške za jedinicu lokalne samouprave, prilagođene njihovim konkretnim potrebama. Time će se omogućiti kontinuirano i sistematično praćenje napretka i učinka lokalne samouprave u ostvarivanju ciljeva.

Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima.

Ova inicijativa predstavlja važan korak ka jačanju lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, što će dovesti do značajnog napretka u pružanju boljih usluga i kvalitete života za građane u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave.

Grad Tuzla

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU