back to top

Vlada TK: Podrška projektima naučnoistraživačkog rada –

vlada tk: podrška projektima naučnoistraživačkog rada –

Na današnjoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim programom, a na osnovu ranije raspisanog javnog poziva, izvršena je raspodjela ukupno 236.767,30 KM. Na raspisani javni poziv pristigle su ukupno 54 prijave za sve programe, od čega je njih 38 ispunjavalo uslove javnog poziva, a sredstva su raspoređena u okviru šest predviđenih programa. Za projekte u okviru programa osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) odobreno je ukupno 95.346,50 KM. Za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad 6.400 KM, za program usavršavanja naučnog kadra 4.013,72 KM, program izdavanja naučnih publikacija 11.920,90 KM, program održavanja naučnih skupova 22.651,98 KM, dok je za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad raspoređeno 96.434,20 KM.

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ostale odluke

Vlada je danas odobrila kupovinu roba za potrebe robnih rezervi Tuzlanskog kantona. Procijenjena vrijednost planirane nabavke iznosi 500.000 KM i odnosi se na nabavku, skladištenje za godinu dana i zanavljanje robe za četiri godine. Ovom nabavkom dopunjava se i proširuje asortiman i struktura robnih rezervi, te se dijelom i nadomješta količina data humanitarnim organizacijama i institucijama u prethodnom periodu.

Danas je Vlada prihvatila Plan aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite TK za realizaciju preporuka radi otklanjanja i prevazilaženja nepravilnosti koje su konstatovane u revizorskom izvještaju za 2022. godinu, kao i Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Strategije razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period 2023-2028. godina, te ga uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma je Vladi Tuzlanskog kantona doznačilo 2 miliona KM u svrhu implementacije projekta „Otklanjanje opasnog otpada iz bivšeg „HAK“-a“. S tim u vezi Vlada je danas odobrila usmjeravanje ovog transfera u Budžet Tuzlanskog kantona. Ova sredstva Vlada TK će, putem resorno nadležnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, utrošiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Studijom uticaja na okoliš uklanjanja opasnog otpada i dekontaminacije tla u industrijskoj zoni grada Tuzla (bivši HAK), programom sanacije zbrinjavanja deponije kruksa iz kruga bivšeg HAK-a , u količini od 1394 – 1743 tone.

Zbog potrebe osiguranja sredstava za izradu još jednog od neophodnih dokumenata u procesu priprema za rekonstrukciju zgrade Vlade TK (bivša zgrada Soda – So) u Tuzli, što je tehnička izmjena u strukturi Programa, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

Vlada Tuzlanskog kantona subvencionirati će troškove prijevoza za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu ili oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djeci i licima ometenim u fizičkom ili psihičkom razvoju, u visini od 100% troškova prijevoza, utvrđeno je danas donesenom Odlukom Vlade TK.

Na zahtjev Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je danas u Radnu grupu koja ima zadatak da sagleda dostavljene i objedinjene komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije za izradu novih sistemskih zakona iz oblasti zdravstva na nivou Federacije BiH, odnosno Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju ili njihovih izmjena i dopuna, uključila i članove Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona.

Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Klokotnica“  Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za davanje na korištenje bez naknade, krova školske fiskulturne sale radi ugradnje solarnih panela.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala i saglasnost na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda više škola sa područja našeg kantona.

Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za septembar 2023. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona na period od 4 godine, te dala saglasnosti na imenovanje izvršnih direktora u JP Međunarodni aerodrom Tuzla.


studiod.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU