Mjerenje buke u školi i oko škole u JU Gimnazija Živinice

mjerenje buke u školi i oko škole u ju gimnazija živinice

-Uticaj buke na zdravlje

Pripremila: Maksuda Muratović, profesorica fizike

Učenici II1 odjeljenja u JU Gimnazija Živinice iz Živinica prilikom obrade nastavne jedinice Zvuk  sa profesoricom Maksuda Muratović, istraživali su šta je zvuk i kako buka utiče na ljudsko zdravlje. Buka se definiše kao svaki nepoželjan zvuk. Buka može uzrokovati nepopravljivo oštećenje sluha, a također je i jedan od ključnih uzroka stresa. Sluh oštećen bukom ne može se izliječiti, pa kažemo kako se buka može spriječiti ali se ne može liječiti. Postoje dvije mjerne jedinice buke, a to su: frekvencija koja se izražava u Hertzima (Hz) i intenzitet buke koji se izražava u decibelima (dB).

Učenici više ne žele da uče definicije i zakone iz fizike napamet, taj pristup im je dosadan i suhoparan pa su odlučili da pričaju o zvuku kao sredstvu komunikacije. Učenici su naučili da prave međupredmetnu korelaciju između bilogije i fizike. U nastavnom predmetu biologija uče o uhu i sluhu, a iz fizike uče koliki je nivo jačine zvuka za različita područja. Učenici su naučili kako je važno očuvati sluh zbog komunikacije s vanjskim svijetom, druženja, orjentiranja u prostoru, sluh nas čuva od opasnosti koje vrebaju oko nas (npr. zvuk hitne pomoći, vatrogasno vozilo, alarm za požar). Na ovaj način učenici bez oštećenja sluha razvijaju empatiju prema ljudima koji su rođeni sa oštećenjem sluha. Prema definiciji zvuk je područje longitudinalnih mehaničkih talasa koje naše uho registruje u rasponu frekvencija od 16 Hz do 20.000 Hz. Buku u školi i oko škole učenici su  mjerili mobilnom aplikacijom NoiseWatch i dobivene rezultate poredili s onim što određuje pravilnik o nivou buke u školi i okolini.

Granica buke u učionicama u skladu s Pravilnikom o zvučnoj zaštiti zgrada ne smije prelaziti 40 dB. Buka u školama dostiže više od 75 dB tokom pauza, a ponekad u učionicama i na hodnicima, kad je na okupu veći broj učenika, čak i do100 dB. Buka u fiskulturnoj sali dostiže više od 120 dB, što je opasno za ljudski sluh. Buka na ulici u blizini škole, ispred škole pored radionice iznosi preko 130dB. To znači da su djeca i zaposlenici u odgojno-obrazovnim ustanovama, posebno u vrtićima i školama, većinom izloženi visokom nivou buke. 

 Kako bi se smanjila buka, učenici su postavili sljedeće ciljeve:

  • podizanje svijesti zaposlenih u školama te djece i roditelja o štetnim učincima izloženosti buci;
  • rješenje vidimo prvenstveno u informisanju o štetnosti buke i njenom uticaju na naše zdravlje na časovima odjeljenske zajednice. Učenicima treba dati do znanja da je dobra čujnost govora preduslov za dobar jezični razvoj i uspješnost učenika u školi, da buka smanjuje sposobnost koncentracije i uspješnost pri čitanju,u bučnom okruženju djeca i učitelji govore glasnije, što može dovesti do oštećenja glasnica, na časovima se ometa intelektualni rad i komunikacija između učenika i učitelja.
  • ponuditi građevinska rješenja za smanjenje buke (izolacija prostora, bolja izolacija);

Ovakve aktivnosti djeluju na učenike veoma motivirajuće, nije im dosadno, pokazuju primjere jedni drugima, sarađuju, a praktičan rad im podiže IT kompetencije. Oni koji imaju nedostatak pažnje potpuno su posvećeni radu, prvi se javljaju da pokažu da su nešto pronašli. Učenici kažu kako im je korištenje ovih aplikacija stvorilo ogromne mogućnosti za stvarno učenje i proširilo razumijevanje, više se angažuju u učenju, međusobno komuniciraju, razgovaraju o kreativnosti, mašti, inovacijama, kritičkom razmišljanju i dogovaraju se.

www.zivinice.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU