Na kolegiju gradonačelnika razmatran Izvještaj o Budžetu za prvo devetomjesečje 2023. godine

Na održanoj 16. sjednici kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle, kojom je predsjedavao gradonačelnik, dr.sc. Zijad Lugavić, razmatran je izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period od 1. januara do 30. septembra 2023. Godine, kao I izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve, za isti period.

Prema prezentiranim podacima, ukupna sredstva u Budžetu Grada Tuzle za 2023. godinu planirana su u iznosu od 79.869.998,59 KM. Ova sredstva čine planirani prihodi i primici, kreditna sredstva, te suficit iz prethodne godine. Planirana sredstva obuhvataju prihode i primitke od 63.204.279,79 KM, suficit iz 2022. godine od 14.800.408,76 KM, i primitke od kredita u iznosu od 1.865.310,04 KM. U prvih devet mjeseci ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 58.795.701,83 KM, što čini 73,61% planiranih sredstava.

Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu Grada Tuzle za 2023.godinu planirani su u iznosu od 79.869.998,59 KM. U izvještajnom periodu od 01.01. do 30.09.2023. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 45.730.569,05 KM ili 57,26 % u odnosu na plan, i veći su za 5.311.578,52 KM ili 13,14 % u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. Od ukupno realizovanih sredstava u izvještajnom periodu 01.01. do 30.09.2023. godine za finansiranje rashoda iz budžetskih sredstava utrošeno je 43.809.429,44 KM, dok je za finansiranje rashoda iz kreditnih sredstava utrošeno 738.868,09 KM, a za otplatu kredita 1.182.271,52 KM. Istaknuto je da su u Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 30.09.2023.godine uključeni samo rashodi koji su do 11.10.2023.godine pristigli na knjigovodstvenu evidenciju, te da ostale mjesečne obaveze ( troškovi ) za mjesec septembar 2023. godine koje će pristizati na knjigovodstvenu evidenciju nakon 11.10.2023. godine iznose oko 300.000,00 KM ( troškovi energije – javna rasvjeta, usluge zajedničke komunalne potrošnje na području grada, troškovi održavanja komunalne infrastrukture i sl.).

Važno je napomenuti da su prihodi i primici, kao i neutrošena kreditna sredstva i sredstva suficita iz prethodne godine, knjigovodstveno evidentirana u okviru različitih fondova u skladu sa njihovom namjenom. Fondovi obuhvataju, između ostalog, Opšti fond, Fond za komunalnu infrastrukturu, Fond namjenskih sredstava za puteve, Fond za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, Fond za skloništa, Fond za zaštitu od požara i vatrogastva, Fond sredstava od naknade za prihode ostvarene radom termoelektrana, te Fond za socijalno stanovanje.

Naglašeno je transparentno i odgovorno upravljanje budžetskim sredstvima kako bi se osigurala ekonomska stabilnost i unaprijedio kvalitet života građanki i građana Tuzle.

Grad Tuzla

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU