back to top

Obavještenje o početku rada na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina

Na osnovu člana 4. Odluke o javnim raspravama („Službeni glasnik Grada Gračanica“, broj: 2/22), obavještavamo javnost da je Grad Gračanica otpočela sa izradom Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoline Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina (LEAP grada Gračanica 2023.-2027.).

LEAP grada Gračanica 2023.-2027. je dio globalnog procesa koji nastoji odgovoriti na izazove zaštite okoliša, odnosno održivog upravljanja okolišem, fokusiran na područje lokalne zajednice – Grada Gračanica.

Priprema dokumenta će se u narednom periodu odvijati prema slijedećim fazama:

  1. Izrada strateške platforme,
  2. Utvrđivanje prioriteta i mjera,
  3. Identifikacija strateških projekata,
  4. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  5. Izrada indikativnog finansijskog okvira,
  6. Definisanje načina provođenja, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata i
  7. Usvajanje LEAP-A Grada Gračanica 2023.-2027. godina uz provođenje javnih konsultacija i javne rasprave.


radiogracanica.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU