back to top

Općina Teočak od Vlade FBiH dobila 398 000 KM, Sapna 345 hiljada

Početkom ove sedmice Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskih kodova tekućih i kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE.

Ovom odlukom utvrđena je raspodjela 10.000.000 KM tekućih transfera i 29.000.000 KM kapitalnih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave.

Općina Teočak je ovom odlukom dobila ukupno 398 hiljada KM, i to 125 hiljada KM koje je Vlada FBiH dodijelila svakoj općini u Federaciji i 273 hiljada KM za vanjsko uređenje poslovne zone Janja, faza I.

Općini Sapna je uz 125 hiljada KM odobreno i 220 hiljada KM za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Sapni, faza III.

rtvglasdrine.com

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU