Potpisan Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samir Kurtović, jučer su u Gradskoj upravi Tuzle potpisali su Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim kolektivnim ugovorom precizno se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada, primjenjujući propise o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u federalnim organima državne službe, federalnim ustanovama te drugim federalnim institucijama, kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim kantonalnim institucijama, kao i gradskim i općinskim službama za upravu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastanak je zaključen s jasnom porukom o  nastavku saradnje, s ciljem unapređenja uslova rada. Povjerenje i kvalitetan dijalog, koji su se do sada pokazali ključnima, nastavit će biti temeljima ostvarivanja boljeg radno-pravnog statusa.  Ovo je važan korak prema poboljšanju radnih uslova za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Grad Tuzla

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU